International Workshop on HIV & Aging 13–14 oktober 2022

Välkommen till en workshop med ledande forskare inom området hiv och åldrande! Workshoppen vänder sig till forskare, vårdpersonal, communitymedlemmar och representanter för organisationer. Den är ett forum för att ta del av ny forskning och för tvärvetenskapligt utbyte med målet att förbättra vården för personer som åldras med hiv.
Registera dig via https://bit.ly/3QxpaEH
Hiv och åldrande är ett av Posithiva Gruppens prioriterade områden och vi är därför icke-finansiell sponsor (”endorser”) av workshoppen arrangerad av Academic Medical Education.
Troligtvis kommer mer än 70 % av alla som lever med hiv i Europa att vara över 50 år 2030. Det innebär att fler och fler behöver olika typer av vård och omsorg. I det behöver vården ha djupare förståelse för relationen mellan åldrande, hiv och samsjuklighet.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här