Kategori: Uncategorized

Vi letar ny kollega! Bli PG:s samordnare för stöd och sociala insatser

Är du en social och lyhörd person som ser varje människas behov? Posithiva Gruppen erbjuder olika typer sociala mötesplatser, stöd och rådgivning för personer som lever med hiv. Nu söker vi en samordnare som kan ansvara för den psykosociala verksamheten samt facilitera vårt peerstöd.

Posithiva Gruppen har idag flera verksamheter för att tillhandahålla både individuellt peerstöd och mötesplatser där personer som lever med hiv kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi har verksamheter för msm (män som har sex med män), kvinnor, gravida, transpersoner, unga och äldre. Vi har även forum som inte är separatistiska där alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet, ålder och sexualitet, kan delta.
Du kommer att arbeta med våra aktiviteter i föreningslokalen, men även med dem som anordnas på andra platser i landet och online, och främst med de aktiviteter som är öppna för alla som lever med hiv. Du välkomnar besökare, serverar mat och dryck, samt håller ordning i lokalen. Att samtala och vara ett ”lyssnande öra” är en viktig del i ditt arbete. Alla som kommer till oss, gamla som nya besökare och medlemmar, ska känna sig välkomna och trygga.
Du bistår även representanter från våra olika separatistiska verksamheter i att anordna aktiviteter, till exempel för unga och transpersoner som lever med hiv.
Du kommer även ansvara för vår individuella peerstödverksamhet, Heart-2-Heart, dit personer som lever med hiv kan höra av sig för att få prata med någon som delar ens erfarenhet.

Vi söker dig som 

  • har relevant erfarenhet och kunskap eller eftergymnasial utbildning (exempelvis socionom, kurator, sjuksköterska, folkhälsovetare).
  • lever med hiv.
  • obehindrat talar och skriver svenska och engelska.

Det är meriterande om du 

  • har erfarenhet och/eller kunskap om hiv-, SRHR- och HBTQ-frågor.
  • har kunskap om och erfarenhet av arbete med peerstöd.
  • behärskar ytterligare språk.
  • har arbetat eller varit engagerad inom ideell sektor.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en lyhörd och flexibel person med förståelse för människors olika erfarenheter och behov. Du behöver även vara utåtriktad och ha god social förmåga.
Självklart identifierar du dig med Posithiva Gruppens värderingar kring allas lika värde och att personer som lever med hiv ska ha samma förutsättningar och möjligheter som alla andra.

Omfattning och tillträde
Tjänsten är tillsvidare och omfattar 75%. Möjlighet att gå upp till 100% finns.
Posithiva Gruppen tillämpar sex timmars arbetsdag vilket innebär en arbetsvecka på 30 timmar. Arbetstiden kan innefatta kvälls- och helgarbete samt resor.
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.

Om arbetsplatsen
Posithiva Gruppen är en social, positiv och inkluderande arbetsplats där vi drivs av engagemang för våra frågor. Du blir en del av ett litet team som jobbar nära varandra i daglig samverkan där vi bidrar med våra respektive kompetenser i en spännande verksamhet.
Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm. Vi är en flexibel arbetsplats och det finns möjlighet att delvis arbeta på distans.

Om Posithiva Gruppen
Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi arbetar för förbättrade förutsättningar för alla som lever med hiv genom att erbjuda sociala mötesplatser, stöd (på individ- och gruppnivå), samt kunskapshöjande insatser. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv samt motverka stigmatisering och fördomar i samhället i stort. Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. Läs mer på www.posithivagruppen.se.

Skicka din ansökan med cv och personligt brev där du förklarar varför du är rätt person för tjänsten till jobb@posithivagruppen.se. Intervjuer sker löpande så sök redan idag.

Är du kvinna 40+ och lever med hiv? Delta i en studie om upplevelser i vården!

Studie kring upplevelser av vården hos kvinnor som är över 40 år och lever med hiv

Nu kan du delta i ett europeiskt forskningsprojekt som undersöker hur kvinnor (40+) som lever med hiv upplever hivvården samt samverkan mellan olika vårdgivare vid eventuell samsjuklighet.

Vem kan delta?
Hivpositiva kvinnor som är 40 år eller äldre

Hur går det till?
Du deltar genom att fylla i en enkätundersökning online. Den tar ungefär 15 minuter att genomföra, och alla svar är helt anonyma. Enkätundersökningen genomförs i hela Europa och finns tillgänglig på ett antal europeiska språk, däribland svenska och engelska.

Du kan besvara enkäten mellan 1 juni och 1 december 2023.

Avsändare
Studien genomförs av EACS/WAVE (Women Against Viruses in Europe) i samarbete med lokala aktörer i de europeiska länderna. I Sverige är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Posithiva Gruppen (PG) lokala samarbetspartners. Forskningshuvudman är Västra Götalandsregionen.

För att läsa mer om studien samt hitta länk till enkäten, gå in på www.posithivagruppen.se/wave

Posithiva Gruppen – en förening för alla som lever med hiv

Nu kan alla som lever med hiv vara med och påverka!

Vid extra årsmöte den 27 maj fattade Posithiva Gruppen beslut om en stadgeändring som innebär att medlemskapet öppnas upp för alla hivpositiva personer. Det betyder att från och med nu kan alla som lever med hiv bli fullvärdiga medlemmar och därmed vara med och besluta om föreningens verksamhet och inriktning. Som medlem i Posithiva Gruppen har du rösträtt samt närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
Enskild person, oavsett hivstatus, som stödjer föreningens verksamhet och syfte kan bli stödmedlem. Detsamma gäller för juridisk person.

Posithiva Gruppens styrelse arbetar med att ta fram en plan för att se till att alla som lever med hiv, och som fram till nu varit stödmedlemmar, erbjuds fullvärdigt medlemsskap samt för att fler som lever med hiv ska hitta till föreningen. Dessutom verkar styrelsen för att både nya och gamla medlemmar ska känna att Posithiva Gruppen erbjuder meningsfulla aktiviteter och trygga rum för olika målgrupper.

Det kommer att ta lite tid innan ytterligare information går ut till alla som valt att ta emot utskick från Posithiva Gruppen. Du som lever med hiv och som inte redan är medlem, eller som fram till nu varit stödmedlem, kan dock redan nu bli medlem genom att klicka här och fylla i formuläret.

Posithiva Gruppen bildades 1985 som en förening för hivpositiva män som har sex med män. Sedan länge är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Dessutom bedrivs separatistiska verksamheter för män som har sex med män (msm), kvinnor, gravida, transpersoner, unga (18-30 år) och äldre (50+).

Konferensrapport AIDS2022

Den 24:e världsaidskonferensen, AIDS 2022, anordnades i Montreal i Kanada samt online. Världsaidskonferensen arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Konferensen är världens största om en global hälsoeller utvecklingsfråga, och ett forum för forskning inom en rad områden samt för mänskliga rättigheter, aktivism och påverkansarbete. 

Denna konferensrapport har tematiska kapitel och täcker ämnen som ligger inom ramen för Posithiva Gruppens arbete. Rapporten inkluderar såväl globala, strukturella och politiska utmaningar som psykisk och fysisk hälsa och rättigheter för personer som lever med hiv. Eftersom Posithiva Gruppen (PG) är en patientorganisation för personer som lever med hiv ägnas mindre utrymme åt ämnet primärprevention, trots att detta är en stor fråga på världsaidskonferenserna. 

Nya online-enkäter för kunskapsnätverk för unga, äldre och kvinnor som lever med hiv

Som del av vårt arbete med att etablera nya kunskapsnätverk (läs mer här) har Posithiva Gruppen tagit fram två nya online-enkäter. Den ena riktar sig till unga (18–30 år) som lever med hiv, och den andra riktar sig till äldre (50+) som lever med hiv. Sedan tidigare finns även en online-enkät för kvinnor som lever med hiv.

Enkäterna är anonyma och svaren kan inte kopplas till dig som person. I enkäterna ber vi dig komma med förslag på frågor eller teman som är viktiga för dig eller som du vill veta mer om. Svaren som samlas in använder vi som underlag i arbetet med att utforma kunskapshöjande insatser såsom temakvällar och föreläsningar.

Enkäten för unga (18–30 år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

Enkäten för äldre (50+ år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9 

Enkäten för kvinnor som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7 

 

Vid frågor, kommentarer eller om du vill komma med icke-anonyma förslag, kan du mejla samordnare Ane på info@kunskapsnatverk.se.

———————————————————————

New online surveys for knowledge networks for young people, older people and women living with HIV.

Posithiva Gruppen has developed two new online surveys as part of our work with establishing new knowledge networks (learn more here). One is directed towards young people (18 to 30-year-olds) living with HIV, and the other one is directed towards older people (over 50 years) living with HIV. From before, we also have an online survey for women living with HIV.  

The surveys are anonymous and the answers cannot be connected to you as a person. In the survey,we ask you to provide suggestions for questions or themes that are important to you or that you would like to know more about. We will use the collected answers as a foundation for the work with developing knowledge-enhancing activities such as seminars and lectures.  

You can access the survey for young people (18 to 30-year-olds) living with HIV here: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

You can access the survey for older people (over 50 years) living with HIV here: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9

You can access the survey for women living with HIV here: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7

 

For questions, comments or if you would like to give us non-anonymous input, please e-mail the coordinator, Ane, at info@kunskapsnatverk.se.   

Konferensrapport Msm och hiv

I november 2022 arrangerade Posithiva Gruppen och RFSL Msm och hiv – en konferens om attityder, prevention och kommunikation. Det var den första nationella konferensen med fokus enbart på män som har sex med män och hiv på många år och några av de ämnen som diskuterades var PrEP, stigma och hur man kan prata om att behandlad hiv inte överförs. Bland deltagare och föreläsare fanns representanter från flera sektorer, bland annat vård, civilsamhälle och myndighet.

I den här rapporten sammanfattas konferensens föreläsningar och panelsamtal.

Här kan du ladda ned rapporten som PDF.

Transsynlighetsdagen (TDoV) 2023

Idag 31 mars är det internationella transsynlighetsdagen, eller International Transgender Day of Visibility (TDoV) Hur ser det ut med inkluderingen av transpersoner i arbetet med den nya hivstrategin?

Transpersoner är överrepresenterade bland personer som lever med hiv. 19,9 procent av alla transkvinnor och 2,56 procent av alla transmän lever med hiv, enligt en global studie från 2021 (Stutterheim m.fl.). Studien visar dessutom att transkvinnor har 66 gånger högre sannolikhet att få hiv än andra personer, medan transmän har 6,8 gånger högre sannolikhet.

Posithiva Gruppen vill med anledning av årets transsynlighetsdag passa på att lyfta rapporten ”Increasing Trans Inclusion in HIV/AIDS National Strategic Planning” som amfAR (American Foundation for AIDS Research) och GATE (Global Action for Trans Equality) publicerade innan årsskiftet. Rapporten handlar om ökad inkludering av transpersoner i nationell strategisk planering kring hiv och aids. Författarna drar bland annat följande slutsatser:

  • Det finns ett akut behov av bättre data om hiv bland transpersoner, och myndigheter måste investera i system för datainsamling som involverar transcommunityn.
  • Nationella strategiska planer måste adressera strukturella hinder för vård för transpersoner, exempelvis relaterade till stigma och bemötande i vården.
  • Transpersoners röster måste centreras i den strategiska planeringen, och transledda organisationer måste ges möjlighet till långsiktigt ekonomiskt stöd.

GATE och amfAR skriver att insatser för att uppnå globala mål kring hiv kommer att misslyckas om man inte på lämpliga sätt lyfter transpersoner i hivarbetet. De uppmanar regeringar och myndigheter att främja inkludering av transpersoner i det hivstrategiska arbetet genom att aktivt och kontinuerligt konsultera transcommunityn om insatser som berör transpersoner.

Vi hoppas att de aktörer som just nu arbetar med framtagandet av en uppdaterad hivstrategi i Sverige tar med sig lärdomarna och rekommendationerna som lyfts i rapporten.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla transpersoner som är aktiva i Posithiva Gruppen och som inom organisationen eller på andra sätt bidrar till att synliggöra och förbättra förutsättningarna för transpersoner som lever med hiv i Sverige.

Klicka här för att läsa rapporten.

Till minne av Barbro Westerholm 1933–2023

Barbro Westerholm var en banbrytare på många sätt. Hon är kanske mest känd som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör, och som drivande i processen med att stryka homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsregister 1979. Under sina 27 år i riksdagen, och även genom andra engagemang, har hon arbetat outtröttligt för att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Sverige.

Men Barbro var också en tydlig röst i den offentliga debatten kring hiv. Redan på 80-talet, som ordförande för Läkare mot aids, drev hon frågan om sprututbyte och skademinimering hårt. I nyare tid förespråkade hon ändringar av förlegad smittskyddslagstiftning och menade bestämd att informationsplikten för personer som lever med hiv borde slopas. Hennes engagemang för personer som lever med hiv framgår även i ett stort antal motioner till riksdagen. Motionerna rör allt från visumrestriktioner för personer som lever med hiv till socialt stigma, och det är tydligt att hennes röda tråd handlade om varje människas rätt att bemötas med respekt, värdighet och rättssäkerhet.

Tack för allt Barbro – vi ska inte glömma dina strider och segrar 🏳️‍🌈

 

Bild: QX arkiv/Eva Eijerfors

Zero Discrimination Day 2023: stoppa kriminaliseringen av personer som lever med hiv

Idag är det Zero Discrimination Day och UNAIDS tema i år är ”Rädda liv: Avkriminalisera”.

Det är dags för Sverige att följa internationella rekommendationer och stoppa kriminaliseringen samt slopa informationsplikten för personer som lever med hiv. 

Strafflagar mot personer som lever med hiv kränker mänskliga rättigheter, förvärrar stigmatiseringen samt leder till att färre testar sig och får tillgång till vård. Avkriminalisering räddar liv!

Kriminalisering

I Sverige kan den som inte har en välinställd behandling åtalas, oavsett om hiv överförts eller inte och oavsett om det funnits uppsåt till överföring. I en dom från 2018 klargjorde Högsta Domstolens att vid välinställd behandling finns inget straffansvar kvar, men lämnade öppet att fortfarande åtala personer som inte lever med smittfri hiv. Sveriges sätt att kriminalisera personer med hiv är emot gällande internationella rekommendationer som säger att åtal endast kan vara aktuellt när en person vet om sin hivstatus och agerat med uppsåt att överföra hiv och där hiv faktiskt överförts. 

Informationsplikt

 

Som lagstiftningen ser ut nu i Sverige innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare. I Sverige har över 95% av alla hivpositiva människor smittfri hiv.

Både WHO och UNAIDS avråder från att ha regler om informationsplikt, då sådana inte uppfyller sitt förmodade syfte att minska spridningen av hiv. Detta gäller oavsett om en person har välinställd behandling eller inte. Informationsplikt kan i stället försvåra ett effektivt hivarbete, då personer undviker att testa sig. Regler om informationsplikt kan också inge en falsk trygghet på så vis att människor antar att en ny sexpartner kommer berättar om den har hiv. Men den som inte vet att den har hiv kan inte heller berätta om det. I de allra flesta fall där hiv idag överförs är personen som lever med hiv inte medveten om sin infektion.

Posithiva Gruppen uppmanar idag Sveriges regering och riksdag att agera och ändra dessa lagar!

Läs mer om Zero Discrimination Day 2023 på https://www.unaids.org/en/2023-zero-discrimination-day

Här nedan kan du se Posithiva Gruppens seminarium Informationsplikten – varför ska den bort och vad händer med översynen av smittskyddslagen? från Stockholm Pride 2022. (Bädda in https://youtu.be/RBBceIoLLKs .)