Kategori: Uncategorized

Till minne av Barbro Westerholm 1933–2023

Barbro Westerholm var en banbrytare på många sätt. Hon är kanske mest känd som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör, och som drivande i processen med att stryka homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsregister 1979. Under sina 27 år i riksdagen, och även genom andra engagemang, har hon arbetat outtröttligt för att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Sverige.

Men Barbro var också en tydlig röst i den offentliga debatten kring hiv. Redan på 80-talet, som ordförande för Läkare mot aids, drev hon frågan om sprututbyte och skademinimering hårt. I nyare tid förespråkade hon ändringar av förlegad smittskyddslagstiftning och menade bestämd att informationsplikten för personer som lever med hiv borde slopas. Hennes engagemang för personer som lever med hiv framgår även i ett stort antal motioner till riksdagen. Motionerna rör allt från visumrestriktioner för personer som lever med hiv till socialt stigma, och det är tydligt att hennes röda tråd handlade om varje människas rätt att bemötas med respekt, värdighet och rättssäkerhet.

Tack för allt Barbro – vi ska inte glömma dina strider och segrar 🏳️‍🌈

 

Bild: QX arkiv/Eva Eijerfors

Zero Discrimination Day 2023: stoppa kriminaliseringen av personer som lever med hiv

Idag är det Zero Discrimination Day och UNAIDS tema i år är ”Rädda liv: Avkriminalisera”.

Det är dags för Sverige att följa internationella rekommendationer och stoppa kriminaliseringen samt slopa informationsplikten för personer som lever med hiv. 

Strafflagar mot personer som lever med hiv kränker mänskliga rättigheter, förvärrar stigmatiseringen samt leder till att färre testar sig och får tillgång till vård. Avkriminalisering räddar liv!

Kriminalisering

I Sverige kan den som inte har en välinställd behandling åtalas, oavsett om hiv överförts eller inte och oavsett om det funnits uppsåt till överföring. I en dom från 2018 klargjorde Högsta Domstolens att vid välinställd behandling finns inget straffansvar kvar, men lämnade öppet att fortfarande åtala personer som inte lever med smittfri hiv. Sveriges sätt att kriminalisera personer med hiv är emot gällande internationella rekommendationer som säger att åtal endast kan vara aktuellt när en person vet om sin hivstatus och agerat med uppsåt att överföra hiv och där hiv faktiskt överförts. 

Informationsplikt

 

Som lagstiftningen ser ut nu i Sverige innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare. I Sverige har över 95% av alla hivpositiva smittfri hiv.

Både WHO och UNAIDS avråder från att ha regler om informationsplikt, då sådana inte uppfyller sitt förmodade syfte att minska spridningen av hiv. Detta gäller oavsett om en person har välinställd behandling eller inte. Informationsplikt kan i stället försvåra ett effektivt hivarbete, då personer undviker att testa sig. Regler om informationsplikt kan också inge en falsk trygghet på så vis att människor antar att en ny sexpartner kommer berättar om den har hiv. Men den som inte vet att den har hiv kan inte heller berätta om det. I de allra flesta fall där hiv idag överförs är personen som lever med hiv inte medveten om sin infektion.

Posithiva Gruppen uppmanar idag Sveriges regering och riksdag att agera och ändra dessa lagar!

Läs mer om Zero Discrimination Day 2023 på https://www.unaids.org/en/2023-zero-discrimination-day

Här nedan kan du se Posithiva Gruppens seminarium Informationsplikten – varför ska den bort och vad händer med översynen av smittskyddslagen? från Stockholm Pride 2022. (Bädda in https://youtu.be/RBBceIoLLKs .)

Årsmötesdag 2023

Varmt välkommen till Posithiva Gruppens ordinarie årsmöte! Var med och påverka verksamheten och möt andra medlemmar.

25 mars kl 15.00
Clarion Hotell Stockholm

Årsmötet kommer att behandla en proposition om stadgeändring.

Efter årsmötet bjuds det på middag.
För dig som bor utanför Stockholms län kan resor samt boende bekostas.

Anmäl dig här!

 

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemskap i Posithiva Gruppen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 4 mars 2023. Dessa mailas till styrelsen@posithivagruppen.se, alternativt postas eller lämnas till kansliet.

 

Årsmöteshandlingar:

Förslag till dagordning 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsens förslag till arvode verksamhetsåret 2023:24
Styrelsens förslag till hedersmedlem

Nytt nummer av Posithiva Nyheter!

Nu finns 2023 års första Posithiva Nyheter ute och i det här numret ligger fokus bland annat på åldrande med hiv. I en artikel hittar du de senaste forskningsrönen king vad hiv innebär för kognitiv funktion och nervsystemet när man blir äldre. Du kan även läsa om en svensk studie som undersöker om personer som lever med hiv åldras snabbare än andra.
Dessutom möter vi Mohammed som fick sin hivdiagnos som 19-åring och som bestämt sig för att vara en ambassadör som banar väg för att fler ska kunna vara öppna med sin hiv.

Till minne av Carl-Gustaf ”Cege” Hedén

Med sorg har vi tagit emot beskedet att Carl-Gustaf ”Cege” Hedén gått bort. Från början av 1990-talet kämpade han mot diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv, inte minst som engagerad i och ordförande för Posithiva Gruppen. Han var tidigt öppen med sin hivstatus – något som fick andra att våga följa efter. Han stred även för att informationsplikten för hivpositiva skulle slopas, och han gjorde det i en tid när den frågan var oerhört kontroversiell. Vi kommer alltid minnas Carl-Gustaf ”Cege” Hedéns starka drivkraft och vara tacksamma över att han stod på barrikaderna för oss som lever med hiv.

Roger Larsson, ordförande

Fokusgrupp äldreomsorg – vill du vara med?

8 februari kl 15:30-17:30

Socialstyrelsen och Posithiva Gruppen bjuder in till en fokusgrupp för hivpositiva msm över 65 år för att diskutera frågor som rör äldreomsorg. Du kanske har tankar om hur det blir för dig i framtiden eller så har du redan erfarenhet av äldreomsorgen. Oavsett är du välkommen att delta och du behöver inte anmäla dig.

 

Fotografering för bildbank – vill du vara med?

Posithiva Gruppen vill med vårt bildspråk visa att vem som helst kan leva med hiv. Nu ska vi ta nya bilder för bland annat broschyr, hemsida och sociala medier. Vill du vara med?

Alla som lever med hiv är välkomna, oavsett var i landet man bor och oavsett om man deltagit i våra aktiviteter eller fotograferingar tidigare. Ett arvode på 950 kr utgår till alla medverkande. 

Fotograferingen sker i Posithiva Gruppens lokaler och väntas pågå i cirka två timmar. Det tas olika bilder som illustrerar olika delar av verksamheten. Efter fotograferingen bjuder vi på lunch.   

För dig som bor utanför Stockholm kan resor och boende bekostas. 

Läs mer och anmäl dig här!

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ronja.sannasdotter@posithivagruppen.se eller 072-011 05 56.

Öppna inbjudan som PDF.

 

Foto: Jonas Norén och PG

Projektledare stöd och rådgivning till personer som lever med hiv sökes

Tjänsten är tillsatt.

Är du en social och ansvarstagande person som ser varje människas behov?

Posithiva Gruppen erbjuder olika typer av stöd och rådgivning för personer som lever med hiv. Nu söker vi en projektledare som kan ansvara för den psykosociala stödverksamheten och rådgivningen samt facilitera vårt peerstöd.
Posithiva Gruppen har idag flera verksamheter för att tillhandahålla såväl individuellt peerstöd som mötesplatser där personer som lever med hiv kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi har verksamheter för msm (män som har sex med män), kvinnor, gravida, transpersoner, unga och äldre. Vi har även forum som inte är separatistiska där alla som lever med hiv oavsett könsidentitet, ålder och sexualitet kan delta.
Vi anordnar till exempel sociala aktiviteter, samtalsgrupper och internathelger. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring exempelvis kontakt med myndigheter, läkare, kurator och annan vårdpersonal. Vi har även en jurist som erbjuder juridisk rådgivning till personer som lever med hiv.
Arbetet som projektledare för stöd och rådgivning innebär att du planerar, genomför och följer upp insatser inom de olika stödverksamheterna. Det kan till exempel handla om att anordna träffar för specifika målgrupper, som unga och transpersoner som lever med hiv, och om att arrangera internathelger där alla som lever med hiv kan delta. Aktiviteterna anordnas i föreningslokalen i Stockholm såväl som på andra platser i landet och online. Du kommer även ansvara för vår individuella peerstödverksamhet, Heart-2-Heart, samt den del av rådgivningen som inte är juridisk.
I ditt arbete ingår också vissa administrativa uppgifter såsom resebokningar, att svara i telefon samt ta emot besökare på kansliet.

Vi söker dig som

 • har relevant eftergymnasial utbildning (exempelvis socionom, kurator, sjuksköterska, folkhälsovetare) eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
 • obehindrat talar och skriver svenska och engelska.
 • lever med hiv.

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet och/eller kunskap om hiv-, SRHR- och HBTQ-frågor.
 • har kunskap om och erfarenhet av arbete med peerstöd.
 • behärskar ytterligare språk.
 • har arbetat eller varit engagerad inom ideell sektor.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en lyhörd och flexibel person med förståelse för människors olika erfarenheter och behov. Du behöver även vara utåtriktad och ha god social förmåga. Du är en strukturerad, noggrann och ansvarstagande person.
Självklart identifierar du dig med Posithiva Gruppens värderingar kring allas lika värde och att personer som lever med hiv ska ha samma förutsättningar och möjligheter som alla andra.

Omfattning och tillträde
Tjänsten omfattar 100% och är en visstidsanställning till 2024-01-31, med mycket goda möjligheter till att tjänsten övergår till tillsvidareanställning.
Posithiva Gruppen tillämpar sex timmars arbetsdag vilket innebär en arbetsvecka på 30 timmar. Arbetstiden kan innefatta kvälls- och helgarbete samt resor.
Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med tre månaders provanställning.

Om arbetsplatsen
Posithiva Gruppen är en social, positiv och inkluderande arbetsplats där vi drivs av engagemang för våra frågor. Du blir en del av ett litet team som jobbar nära varandra i daglig samverkan där vi bidrar med våra respektive kompetenser i en spännande verksamhet.
Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm. Vi är en flexibel arbetsplats och det finns möjlighet att delvis arbeta på distans.

Om Posithiva Gruppen
Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi arbetar för förbättrade förutsättningar för alla som lever med hiv genom att erbjuda sociala mötesplatser, stöd (på individ- och gruppnivå), samt kunskapshöjande insatser. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv samt motverka stigmatisering och fördomar i samhället i stort. Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. Läs mer på www.posithivagruppen.se.

Skicka din ansökan med cv och personligt brev där du förklarar varför du är rätt person för tjänsten till jobb@posithivagruppen.se. Intervjuer sker löpande så sök redan idag.

Lokal projektledare för arvsfondsprojekt kring graviditet och hiv sökes

Tjänsten är tillsatt.

Är du en utåtriktad och strukturerad projektledare som brinner för empowerment, peerstöd och SRHR-frågor?

Nu söker vi en lokal projektledare till ett unikt arvsfondsprojekt: ”3P – Positive Pregnancy Peers”. Projektets syfte är att stärka (”empower”) gravida personer med hiv i hela Sverige genom peerstöd.

Placering: Malmö
Omfattning: 50%

Som lokal projektledare för 3P ansvarar du för rekrytering, samordning och uppföljning av stödpersoner (peerutbildade personer med hiv som själva varit gravida och fött barn) i Skåne. Stödpersonerna ger i sin tur peerstöd till personer med hiv som är eller planerar att bli gravida, eller som helt nyligen fött barn. Du arbetar löpande med uppföljning och utvärdering av stödinsatser samt med att samla in och systematisera underlag kring insatserna. Du leder projektet tillsammans med 3P:s centrala projektledare och kommunikatör/metodutvecklare. Du arbetar även med del- och slutrapportering gentemot Allmänna arvsfonden tillsammans med de övriga anställda inom projektet. Du kommer i din roll att ha löpande kontakt och samarbeta med olika aktörer och personer som arbetar med frågor relaterade till hiv och graviditet, bland annat vården och ideella organisationer.

Under projektår ett har vi startat verksamheten i Stockholm. Under år två etableras verksamheten i Malmö och under år tre etableras verksamhet med lokala projektledare i Göteborg och Umeå med utgångspunkt i den modell vi utvecklat under år ett. Du ansvarar för samordning av verksamheten i Skåne. Arbetet kan innebära några resor per år.

Formella krav

 • Relevant eftergymnasial utbildning (exempelvis barnmorska, sjuksköterska, folkhälsovetare, genusvetare, socionom).
 • Obehindrat talar och skriver svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en strukturerad, noggrann och ansvarstagande person. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är flexibel, utåtriktad och prestigelös samt har god social förmåga och lätt för att nätverka med människor med olika bakgrund, profession och språkkunskaper. Du behöver även vara lyhörd och empatisk samt tycka om att facilitera och engagera andra.
Självklart identifierar du dig med Posithiva Gruppens värderingar om allas lika värde och att personer som lever med hiv ska ha samma förutsättningar och möjligheter som alla andra.

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av och/eller kunskap om hiv-, SRHR-, jämlikhets-, jämställdhets- och genusfrågor
 • behärskar ytterligare språk som exempelvis tigrinja, swahili, somaliska och amhariska
 • själv lever med hiv
 • har erfarenhet av graviditet
 • har arbetat eller varit engagerad inom ideell sektor.

Lön och förmåner
Enligt kollektivavtal.

Omfattning och tillträde
Tjänsten omfattar 50% och är en projektanställning på två år. Posithiva Gruppen tillämpar sex timmars arbetsdag vilket innebär en arbetsvecka på 15 timmar.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med tre månaders provanställning.

Om arbetsplatsen
Posithiva Gruppen är en social, positiv och inkluderande arbetsplats där vi drivs av engagemang för våra frågor. Vårt kansli är beläget i centrala Stockholm. Från din placering i Malmö blir du digitalt en del av ett litet team som jobbar nära varandra  där vi bidrar med våra respektive kompetenser i en spännande verksamhet.
Du kommer att dela kontorsplats med en av våra systerorganisationer i Malmö. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans.

Om Posithiva Gruppen
Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi arbetar för förbättrade förutsättningar för alla som lever med hiv genom att erbjuda sociala mötesplatser, stöd (på individ- och gruppnivå), samt kunskapshöjande insatser. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv samt motverka stigmatisering och fördomar i samhället i stort. Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. Läs mer på www.postihivagruppen.se.

Projektet är inspirerat av nätverket 4M Mentor Mothers som bildats i Storbritannien (www.4mmm.org).

Skicka din ansökan med cv och personligt brev där du förklarar varför du är rätt person för tjänsten till jobb@posithivagruppen.se. Intervjuer sker löpande, så sök redan idag.

3P - Positive Pregnancy Peers

Illustration: Hanna Böhm