Arkiv: På gång

Besök på Paradox Museum

Vi besöker Paradox Museum – ett upplevelsebaserat museum där optiska och interaktiva upplevelser ställer till det för din hjärna och lurar dina ögon. Efter besöket bjuds det på en enklare middag.

Ta gärna med dig mobilen för att ta bilder, men fråga så klart alltid om lov innan du tar bilder på någon annan än dig själv.

Öppet för dig som lever med hiv och är 50 år eller äldre.

Anmäl dig senast den 10 december via bit.ly/paradox14 eller genom att mejla till anmalan@posithivagruppen.se eller ringa 08-720 19 60.

Foto: Paradox Museum

Julmiddag

TransLiv+ välkomnar alla transpersoner som lever med hiv till en julmiddag. Oavsett om du varit med förut eller är ny och nyfiken på gruppen, så är du välkommen att äta med oss och prata om året som gått och året som kommer!

Öppet för transpersoner som lever med hiv. 

Aktiviteten är kostnadsfri och mat samt alkoholfri dryck ingår. För dig som bor utanför Stockholm kan även resor bekostas.

Anmäl dig senast den 4 december till naomi@posithivagruppen.se

Access to HIV care – Migrants’ access to treatment and care in Russia, Turkey and Sweden

Migrants are defined by UNAIDS as a vulnerable group when it comes to HIV. Social factors, stigma, difficulty in accessing support and services and other structural problems constitute barriers and create health inequalities. Russia, Turkey and Sweden have different healthcare systems, political climates and demographics. How do these three countries differ when it comes to migrants’ access to HIV care and treatment? Are the challenges the same?

Posithiva Gruppen invites you to a webinar where experts who have worked and done research in this field give an overview of the situation in each country and discuss what we can learn from each other.

Open for all

Register via https://bit.ly/ACCESSTO

The webinar will be held in English with simultaneous interpretation to Swedish.

 

The webinar is organized by Ali Aliyev and Vladimir Grichishkin, European Solidarity Corps (ESC) volunteers in Posithiva Gruppen’s Positive Solidarity Project 2023. The ESC programme is funded by the EU, and you can learn more about PG’s ESC project here: www.posithivagruppen.se/esc.

Watch a recording of the webinar:

Substanser – Hur kan olika substanser påverka unga som lever med hiv? Hur kan man använda substanser på säkrare sätt?

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv bjuder in till en temakväll om

Substanser

Till temakvällen har vi bjudit in två gäster: Finn Filén från Venhälsan och Emil Briones Ahlén från RFSL Stockholm. De kommer prata om olika droger, men även om alkohol och nikotin. De kommer berätta om hur substanserna kan påverka en fysiskt och psykiskt samt ifall substanser kan påverka eller interagera med hivmedicinerna. Temakvällen har en icke-dömande och icke-moraliserande ingång, med fokus på ”harm reduction” (skademinimering).

Temakvällen är endast öppen för dig som är mellan 18 och 30 år och som lever med hiv.

Finn Filén är överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Han kommer prata om medicinska aspekter av drog-/substansanvändning bland unga som lever med hiv.

Emil Briones Ahlén is a counsellor at Sexperterna’s Chemsex Counselling in RFSL Stockholm. He will talk about different drugs, desired and unwanted effects of drug use, chemsex and where to seek support if you need it.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided.

Du väljer om du vill delta på plats eller online.
Anmäl dig via www.bit.ly/substanser
 eller till info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81. Anmäl dig senast den 10 november om du bor i Stockholm eller om du tänker medverka online, och senast den 6 november om du behöver hjälp med resebokning från annan ort. Vi kan bekosta resor för deltagare som vill delta på plats och som inte bor i Stockholm.

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv är en verksamhet hos

—————————————————

The Knowledge network for young people living with HIV invites you to a seminar about 

Substances

How can different substances affect young people living with HIV? How can substances be used in safer ways?

We have invited two guests to the seminar: Finn Filén from Venhälsan and Emil Briones Ahlén from RFSL Stockholm. They will talk about different drugs, but also about alcohol and nicotine. They will also talk about how the substances can affect you physically and mentally and whether substances can interact with the HIV medications. The seminar has a non-judgmental and non-moralizing approach, with a focus on “harm reduction”.

The seminar is only open to you who are between 18 and 30 years old living with HIV.

Finn Filén is a chief physician at Venhälsan at Södersjukhuset in Stockholm. He will talk about the medical aspects of drug/substance use among young people living with HIV.

Emil Briones Ahlén is a counsellor at Sexperterna’s Chemsex Counselling in RFSL Stockholm. He will talk about different drugs, desired and unwanted effects of drug use, chemsex and where to seek support if you need it.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided.

You can choose whether you want to participate on-site or online. Register via www.bit.ly/substanser or to info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81 no later than November 10 if you live in Stockholm or if you intend to participate online, and no later than November 6 if you need us to book your travels from a location outside of Stockholm. We can cover the cost for travel and accommodation for those who want to participate on site and who do not live in Stockholm.

Knowledge network for young people living with HIV is a programme area within

Världsaidsdagen 2023

Välkommen att uppmärksamma Världsaidsdagen med oss. Kvällen bjuder på tal, vacker musik och sång. Vi tänder ljus och minns de som inte längre finns med oss.

Fri entré
Öppet för alla

Det blir en stund för eftertanke med
Louise Hoffsten, artist
Stockholms Gaykör
Steve Sjöquist, hivaktivist, diakon, författare
Mohammed Jusef Walai, hivaktivist, samordnare Ung & Hiv, Posithiva Gruppen
Richard Krantz, musiker
Dan Bratt, skådespelare
Elisabeth Jonsson, präst, Maria Magdalena församling
Peter Månehall, Posithiva Gruppen
David Kronström, organist
Magnus Bergman, pianist
Tony Margeta, dirigent

Världsaidsdagen, eller World AIDS Day, är en internationell minnesdag för alla som dött i aids. Det är också en dag för att uppmärksamma och visa stöd för alla som lever med hiv idag.

Brainstorming/workshop: Vilka frågor kring kvinnor och hiv bör vi fokusera på under 2024?

PG bjuder in kvinnor som lever med hiv till en workshop där vi tillsammans utvecklar och planerar innehållet i kunskapshöjande insatser för det kommande året. Du behöver inte ha engagerat dig i Posithiva Gruppen eller kunskapsnätverket tidigare – alla kvinnor som lever med hiv är välkomna att delta!

Öppet för kvinnor som lever med hiv.

Vi bjuder på mat och du får två biobiljetter som tack för din medverkan.

Du väljer själv om du vill delta på plats i lokalen eller online. Vi kan bekosta resor för kvinnor som inte bor i Stockholm och som vill medverka på plats. Skicka din anmälan till info@kunskapsnatverk.se eller 070 040 77 81 senast den 16 november.

Posithiva Gruppen

Julafton

Varmt välkommen att fira julaftonskvällen på Posithiva Gruppen. Vi bjuder traditionsenligt på julbord mellan kl 18.00 och 20.00.

Öppet för alla som lever med hiv. Du som vill kan ta med närstående.

Nyårsafton

Varmt välkommen att fira in det nya året på Posithiva Gruppen. Mellan kl 18.00 och 20.00 serveras en lättare buffé. 

Öppet för alla som lever med hiv. Du som vill kan ta med närstående.

Webbinarium: Internationella riktlinjer kring hiv och amning – historik och nuläge

Posithiva Gruppen bjuder in till ett webbinarium om internationella riktlinjer kring hiv och amning. Varför ser de internationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland andra EACS och WHO ut som de gör, och hur ser implementeringen av riktlinjerna ut i olika europeiska länder? Två experter på området, Yvonne Gilleece och Annette Haberl, är inbjudna för att berätta mer om detta. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Öppet för alla intresserade.

Anmäl dig här: https://bit.ly/48DbDEC

Webbinariet hålls online på engelska med svensk tolk.

Om föreläsarna

Yvonne Gilleece är hedersprofessor för hiv och sexuell hälsa vid Brighton & Sussex Medical School and University Hospitals i Storbritannien. Sedan januari 2023 är hon ordförande för The British HIV Association (BHIVA). Hon är även ordförande för WAVE (Women Against Viruses in Europe) inom EACS (European AIDS Clinical Society). 

Annette Haberl är läkare och forskare specialiserad på hiv. Sedan 1998 driver hon en enhet för kvinnor som lever med hiv vid ”HIVCENTER” på universitetssjukhuset i Frankfurt. Hon är även vice ordförande för WAVE, samt arbetsledare för ett arbetsutskott kring amning inom nätverket. Haberl är även vice ordförande för den tysk-österrikiska panelen för riktlinjer kring graviditet. 

 


International guidelines concerning HIV and breastfeeding – history and current situation

Posithiva Gruppen invites you to a webinar on international guidelines regarding HIV and breastfeeding. Why do international guidelines and recommendations from organizations such as EACS and WHO look the way they do, and how are the guidelines implemented in different European countries? Two experts in the field, Yvonne Gilleece and Annette Haberl, are invited to the webinar to tell us more about this. They will also answer questions from the audience.

Open for all.

Register here: https://bit.ly/48DbDEC

The webinar will be held online in English with simultaneous interpretation to Swedish.

About the lecturers

Yvonne Gilleece is an Honorary Clinical Professor of HIV medicine and Sexual Health at Brighton & Sussex Medical School and University Hospitals in the UK. Since January 2023, she is chair of The British HIV Association (BHIVA). She is also chair of WAVE (Women Against Viruses in Europe), which is a working group  within EACS (European AIDS Clinical Society).

Annette Haberl is a medical doctor and researcher specialized in HIV medicine. Since 1998, she runs a unit for women living with HIV at the “HIVCENTER” of the University Hospital in Frankfurt. She is also vice-chair of WAVE, as well as the supervisor of a working committee on breastfeeding within the network. Haberl is also co-chair of the German-Austrian pregnancy guidelines panel.