Posithiva Gruppens nya styrelse

Posithiva Gruppens styrelse.

Den 23 mars höll Posithiva Gruppen årsmöte och hela 65 medlemmar från olika delar av Sverige samlades i Stockholm. Årsmötet 2024 var det första efter den stadgeändring som antogs 2023 och som innebär att medlemskapet öppnades upp för alla som lever med hiv. Tidigare kunde enbart hivpositiva män som har sex med män bli fullvärdiga medlemmar.

Vid årsmötet valdes en styrelse med sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Flera nya namn tog plats i styrelsen som nu består av personer som lever med hiv med olika könsidentitet och sexualitet. I Posithiva Gruppens styrelse 2024/25 sitter Patrik Furtenbach (ordförande), Agneta Edlund (vice ordförande), Rolf Nissen (kassör), Marcela Samur (ledamot), Ruslan Hodjaev (ledamot), Agnes Karlsson (ledamot), Torbjörn Ekman (ledamot), Merja Maanmies (ersättare) och Rebecka Carlsson (ersättare).

Översta raden från vänster: Patrik, Rolf, Ruslan. Mittenraden från vänster: Agnes, Merja, Torbjörn. Nedersta raden från vänster: Rebecka, Agneta.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här