PG genomför studie om attityder till hiv

Hur ser attityderna ut?
Ny studie om gaycommunityts inställning till hiv

Trots att behandlad hiv är smittfri vittnar medlemmar hos Posithiva Gruppen om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsammanhang på grund av sin hivstatus. Nu genom- för Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet en studie för att försöka få svar på hur attityder till hiv och personer som lever med hiv faktiskt ser ut bland homo- och bi- sexuella män idag.

Studien är en del i projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen och kommer utöver forskningsartiklar resultera i en kampanj. Studien består av en enkät samt djupintervjuer och ställer frågor om attityder kring hiv och upplevelser av andras attityder kring hiv.

Projektet ägs av Posithiva Gruppen med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners och ansvarig forskare är professor Anna Mia Ekström. Det finansieras med medel för arbete med psykisk hälsa via Region Stockholm.

För att läsa mer om studien och delta, besök www.hivattityd.se

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här