Organisation och historia

Vilka är vi?

Posithiva Gruppen (PG) är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening.

Vårt syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning och kontakt, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet och skapa forum för utbyte av erfarenhet. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering och fördomar.

Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv.

 

Bakgrund och historia

Posithiva Gruppen bildades 1985 och är den äldsta och största patientorganisationen för oss som lever med hiv i Sverige. Syftet var, och är än idag, att på olika sätt stödja hivpositiva, att göra det möjligt att träffas och umgås samt att tillvarata rättigheter för personer som lever med hiv. När Posithiva Gruppen bildades var verkligheten en annan än idag. Då fanns inga effektiva mediciner och diagnosen hiv var för många en dödsdom. Larmrapporteringen kring hiv och aids bidrog till rädsla i samhället och i vården vilken blev en grogrund för fördomar, stigmatisering och diskriminering.

Posithiva Gruppen startade som en förening för hivpositiva män som har sex med män. Sedan länge är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Dessutom bedrivs separatistiska verksamheter för män som har sex med män (msm), kvinnor, gravida, transpersoner, unga (18-30 år) och äldre (50+).

Synliggörande och utåtriktad verksamhet

I sin rapport Att leva med hiv i Sverige från 2015 konstaterar Folkhälsomyndigeten att endast en av fem vågar vara öppen med sin hivstatus. Idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Synliggörande är en viktig del i Posithiva Gruppens arbete för att minska stigmatisering samt motverka fördomar som baseras på okunskap och rädsla.

PG bevakar och bedriver påverkansarbete i frågor som rör personer som lever med hiv. Arbetet fokuserar bland annat på bemötande, ökade rättigheter, motverka stigmatisering och diskriminering och arbeta för en mer jämlik och god vård.

I det utåtriktade arbetet ingår informationsinsatser om hiv för att öka kunskapen i samhället och motverka fördomar och särbehandling. Vi erbjuder föreläsningar och workshops som riktar sig till exempelvis skolor och vårdinrättningar. Vi genomför även kampanjer riktade till allmänheten.

Posithiva Gruppen samarbetar med organisationer, kommuner och regioner i olika frågor och arrangemang kring hiv. Pride och World Aids Day är årliga och stora arrangemang för oss.

 

Verksamhet för personer som lever med hiv

Vi har idag flera olika verksamheter för att erbjuda såväl individuellt stöd som mötesplatser där personer som lever med hiv kan träffas och utbyta erfarenheter.

Det kan ske i form av temakvällar, sociala aktiviteter, samtalsgrupper och kurser. Vi genomför olika typer av workshops, erbjuder kostnadsfri rådgivning och kamratstöd för att öka hivpositivas sexuella, fysiska och framför allt psykiska välmående. Målsättningen med alla de här insatserna är att förbättra livskvalitén inom vår målgrupp. Under På gång finns mer information om våra kommande aktiviteter.

Läs mer om våra respektive verksamheter för msm (män som har sex med män), kvinnor, gravida, transpersoner, unga (18-30 år) och äldre (50+) under fliken ”verksamheter” i huvudmenyn.

 

Medlemskap

Alla personer som lever med hiv har rätt till medlemskap. Vem som helst kan bli stödmedlem. Läs mer och bli medlem här!

 

Styrelse

Posithiva Gruppens styrelse består av Patrik F (ordförande), Tobias K (vice ordförande), Rolf N (kassör), Ruslan H (ledamot), Torbjörn E (ledamot), Staffan S (ersättare) Aleh P (ersättare). Internrevisorer: Jörgen B och Roger L

 

Ordförande

Ordförande Patrik Furtenbach. Han nås på ordforande@posithivagruppen.se

 

Styrdokument

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här