Nu storsatsar Posithiva Gruppen på kunskap!

Sedan 2017 har Posithiva Gruppen drivit Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, en verksamhet som genom strukturerat och välförankrat målgruppsarbete har anordnat kunskapshöjande insatser för kvinnor som lever med hiv, men även om kvinnor som lever med hiv för externa åhörare. Här kan du läsa mer om genomförda insatser 2017–2022.

Under 2023 kommer Posithiva Gruppen etablera kunskapsnätverk för ytterligare grupper. Detta innebär att workshoppar med olika målgrupper ska anordnas, samt att nya projektgrupper ska upprättas. Under våren kommer vi etablera kunskapsnätverk för unga samt äldre som lever med hiv, och under hösten bildar vi kunskapsnätverk för hivpositiva män som har sex med män samt för transpersoner som lever med hiv.

I första hand vill vi bjuda in till workshoppar för de aktuella målgrupperna. Under dessa workshoppar diskuterar vi vilka målgruppsspecifika kunskapsbehov som finns, och PG bjuder på mat. Alla deltagare får även två biobiljetter som tack för medverkan 🍿

Datum för vårens workshoppar är:

Unga (18–30 år) som lever med hiv: tisdag 18 april, 17:00-19:00

Äldre (50+ år) som lever med hiv: tisdag 25 april, 17:00-19:00

Workshopparna är öppna för personer i det aktuella åldersspannet oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning. Du behöver inte ha varit engagerad i Posithiva Gruppen tidigare, och om du bor utanför Stockholm kan vi bekosta dina resor.

Vill du medverka på workshop för unga eller äldre?
Anmäl dig här: https://forms.gle/8kaXmfJUTGmYC6pCA

 

Projektgrupper

I nästa steg kommer vi rekrytera unga respektive äldre personer som lever med hiv till projektgrupper för de nya kunskapsnätverken. Är du intresserad av kunskap och forskning om hiv, och villig att lägga ner ungefär 50 timmar om året på att medverka aktivt i en arvoderad projektgrupp?

Skicka lite info om dig själv samt ett motivationsbrev till samordnare Ane på ane.hoffart@posithivagruppen.se senast 30 april.

 

ENGLISH:

POSITHIVA GRUPPEN LAUNCHES A MAJOR KNOWLEDGE EFFORT!

Since 2017, Posithiva Gruppen has coordinated the Knowledge Network for women living with HIV. Through structured and participatory target group work, we have organized knowledge-enhancing activities for women living with HIV, but also about women living with HIV for external audiences. Click here to read more about knowledge-enhancing activities about HIV and women organized between 2017 and 2022.

During 2023, Posithiva Gruppen will establish knowledge networks for more groups. This entails that workshops with different target groups will be organised, and eventually, that new project groups will be established. During this spring, we will establish knowledge networks for young and older people living with HIV. After summer, we will continue by establishing knowledge networks for HIV-positive men who have sex with men and for trans people living with HIV.

Starting off, we want to invite young and older people living with HIV to participate in workshops. In these workshops, participants will be invited to discuss and identify target group-specific knowledge needs, and PG will offer food. All participants will also receive two cinema ticket vouchers as a token of appreciation 🍿

The dates for the workshops organized this spring are:

Young people (18–30 years) living with HIV: Tuesday 18th of April, 5pm-7pm

Older people (50+ years) living with HIV: Tuesday 25th of April, 5pm-7pm

The workshops are open to people in the relevant age range regardless of background, gender and sexual orientation. You do not need to have been involved in Posithiva Gruppen before, and if you live outside of Stockholm, we can cover your travel costs.

Do you want to participate in the workshop for young or older people living with HIV?
Register here: https://forms.gle/8kaXmfJUTGmYC6pCA

 

Project groups
After hosting these workshops, the following step will be to recruit young and older people living with HIV to form part of project groups for the respective knowledge networks. Are you interested in knowledge and research about HIV, and willing to spend approximately 50 hours a year actively participating project group? Project group members are recompensed for their participation.

If you are interested in being part of a project group, send some information about yourself and a letter of motivation to coordinator Ane at ane.hoffart@posithivagruppen.se no later than April 30th.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här