Informationsplikten för hiv – varför ska den bort och vad händer med översynen av smittskyddslagen?

Se en inspelning av seminariet här.

Välkommen till ett seminarium och samtal om informationsplikten för personer som lever med hiv. Varför är informationsplikten problematisk? Vad händer med regeringens översyn och hur ser olika partier på informationsplikten och smittskyddslagen?

Den 4 mars 2020 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva.” Som lagstiftningen ser ut nu innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare. Posithiva Gruppen anser att informationsplikten bör tas bort helt ur smittskyddslagen. I det här panelsamtalet diskuterar vi informationspliktens vara, hur olika partier ser på frågan och hur framtiden med en förändrad lagstiftning ser ut.

Medverkande:
Gulan Avci, Liberalerna
Kim Nilsson, Moderaterna
Ulrika Westerlund, Miljöpartiet
Daniel Andersson, Socialdemokraterna

Daniel Suarez, Posithiva Gruppen
Ronja Sannasdotter, Posithiva Gruppen (moderator)

Adress

Lokal C9, Pride House, Hotell Clarion Stockholm
Stockholm

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här