Hiv på agendan i Västra Götalandsregionen – livskvalitet och nya målsättningar

Nu mobiliserar Sverige i kampen mot hiv: ett beslut om en ny nationell hivstrategi har tagits i riksdagen och budgeten för hiv har återställts till den nivå som rådde 2017 innan anslaget halverades. FN har dessutom höjt de globala målen för att eliminera nya infektioner av hiv till 2030. De så kallade 90-90-90-målen har blivit 95-95-95-mål som Sverige har förbundit sig till. Sverige har uppnått de tidigare 90-målen om att personer som lever med hiv ska ha diagnostiserats, stå på behandling och ha omätbara virusnivåer, dvs leva med smittfri hiv. Men samtidigt kvarstår flera utmaningar.

Under de senaste åren har frågan om ett fjärde mål diskuterats globalt – ett mål som fokuserar på livskvalitet för personer som lever med hiv. I The New Global AIDS Strategy, 2021-2026 satte UNAIDS dessutom upp ett mål om eliminering av stigmatisering och diskriminering på grund av sin hivstatus. För att uppnå detta och för att garantera ett gott liv för personer som lever med hiv krävs ökad kunskap hos vårdpersonal, ett gott bemötande och jämlik vård.

Är Västra Götalandsregionen redo att leverera på nya mål kring hiv?

Under seminariet går vi igenom det aktuella läget, de nya målen inför den nationella plan som kommer och diskuterar potentiella vägar framåt för Sverige och er region. Vi bjuder in ledande politiker och företrädare för sjukvården i Västra Götalandsregionen, samt organisationer som arbetar för och tillsammans med personer som lever med hiv. Detta möte arrangeras av Posithiva Gruppen och Gilead, där Gilead finansierar genomförandet av mötet (talare, frukost).

Program

  • Posithiva Gruppen presenterar fakta om personer som lever med hiv, deras livsvillkor och hur stigma påverkar deras liv
  • Presentation om livskvalitet för personer som lever med hiv av infektionsläkare Catharina Missailidis, överläkare & MAL, Venhälsan
  • Patient boende i Västra Götalandsregionen som lever med hiv berättar om sina utmaningar
  • Modererad diskussion: politiker & sjukvård – vad behöver göras nu för att förbättra livskvalitet för personer som lever med hiv i Västra Götalandsregionen?

Mötet modereras av Emanuel Karlsten, journalist och vinnare av Stora Journalistpriset

Öppna inbjudan som pdf.

Anmälan sker omgående till osa@remedycommunication.com 

För mer information maila claes.nyberg@gilead.com

Adress

Regionens Hus, Gullbergsvassgatan 2
Göteborg

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här