AIDSImpact 2023

På plats och virtuellt
Vi är oerhört glada över att meddela att den 15:e AIDSImpactkonferensen kommer att arrangeras den 12–14 juni 2023 i Stockholm med Posithiva Gruppen som lokal arrangör.

POWER FOR ACTION NOW!
Coronapandemin, kriget i Ukraina och andra pågående konflikter i världen har globalt bidragit till att vård, behandling och psykosocialt stöd till personer som lever med hiv har reducerats. Även hivpreventiva insatser inklusive hivtestning har fått stryka på foten. Det krävs beslutsamhet och fokus för att hiv återigen ska komma upp på samhällets agenda i hela världen. AIDSImpact 2023 fokuserar därför på handlingskraft, nu!

Anmälan öppnar snart.

Öppna inbjudan som pdf.

Läs mer på www.aidsimpact.com

Adress

Stockholm

Se fler kommande aktiviteter

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här