AIDSImpact 12–14 juni 2023 – Anmälan har öppnat!

Läs mer och anmäl dig på www.aidsimpact2023.com

Power for action now
Coronapandemin, kriget i Ukraina och andra pågående konflikter i världen har globalt bidragit till att vård, behandling och psykosocialt stöd till personer som lever med hiv har reducerats. Även hivpreventiva insatser inklusive hivtestning har fått stryka på foten. Det krävs beslutsamhet och fokus för att hiv återigen ska komma upp på samhällets agenda i hela världen. AIDSImpact 2023 fokuserar därför på handlingskraft, nu!

AIDSImpact är en internationell vetenskaplig konferens med fokus på beteende, psykosociala och samhälleliga aspekter av hiv i ett globalt perspektiv. Konferensen, som arrangerats vartannat år sedan 1991, samlar forskare, kliniker, myndigheter och beslutsfattare inom politiken, civilsamhällesorganisationer och aktivister.
Posithiva Gruppen är lokal arrangör av den 15:e AIDSImpactkonferensen.

Öppna inbjudan som pdf.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här