AIDSImpact 12–14 juni 2023

Den 12–14 juni samlar AIDSImpact 2023 hundratals forskare, kliniker, beslutsfattare och aktivister från hela världen för att sätta ljuset på en epidemi som hamnat i skuggan av covid-19, men som fortsätter att skörda människoliv.

– Det krävs beslutsamhet och fokus för att hiv återigen ska komma upp på samhällets agenda. AIDSImpact 2023 har därför som slogan ”Power for action now”, berättar Lena Nilsson Schönnesson, docent och ordförande för AIDSImpact i Stockholm.

Idag lever cirka 38 miljoner människor med hiv i världen. Coronapandemin, kriget i Ukraina och andra pågående konflikter har bidragit till att vård, behandling och psykosocialt stöd till personer som lever med hiv har reducerats globalt. Även hivpreventiva insatser inklusive hivtestning har fått stryka på foten. Trots att det finns effektiva mediciner beräknar UNAIDS att det 2021 dog 650 000 människor i aids.

Lorraine Sherr, professor i hälso- och klinisk psykologi vid University College, London sitter i den internationella styrgruppen för AIDSImpact och var med och grundade konferensen för 32 år sedan.

– Vi ser med spänning fram emot konferensen i Sverige – den 15:e AIDSImpact och vår första fysiska sammankomst sedan covid-pandemin. Psykisk hälsa och välbefinnande är nyckelfaktorer och konferensen är ett forum för kliniker och communities att dela erfarenheter för att säkerställa ett holistiskt perspektiv inom hälso- och sjukvård, säger Lorraine Sherr.

Daniel Suarez, är verksamhetschef på Posithiva Gruppen, patientorganisation för personer som lever med hiv. Även han sitter i den svenska styrgruppen för AIDSImpact 2023. Daniel Suarez konstaterar att det fortfarande finns enorma problem med stigmatisering och okunskap som inte bara innebär att människor låter bli att hivtesta sig. Det resulterar dessutom i sämre livskvalitet för personer som lever med hiv.

– Hiv får inte bli en bortglömd fråga bara för att det idag finns mediciner. Personer som lever med hiv har rätt till ett liv med god hälsa, fritt från stigma. Att en patientorganisation är med och organiserar AIDSImpact är oerhört viktigt för att belysa detta, säger Daniel Suarez.

 

Om AIDSImpact

AIDSImpact är en av de ledande internationellt vetenskapliga konferenserna vars fokus är att förstå och diskutera de beteendemässiga, psykosociala och samhälleliga aspekterna av hiv i ett globalt perspektiv. Konferensen, som arrangerats vartannat år sedan 1991, samlar forskare, kliniker, myndigheter och beslutsfattare inom politiken, civilsamhällesorganisationer och aktivister.

Posithiva Gruppen, Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv, är lokal arrangör av konferensen som hålls på hotell Hilton Stockholm Slussen den 12–14 juni 2023.

Läs mer om konferensen, programmet och talare på www.aidsimpact2023.com

Se alla plenary speakers live på www.aidsimpact2023.com/live-stream/

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här