Posithiva Gruppen – en förening för alla som lever med hiv

Nu kan alla som lever med hiv vara med och påverka!

Vid extra årsmöte den 27 maj fattade Posithiva Gruppen beslut om en stadgeändring som innebär att medlemskapet öppnas upp för alla hivpositiva personer. Det betyder att från och med nu kan alla som lever med hiv bli fullvärdiga medlemmar och därmed vara med och besluta om föreningens verksamhet och inriktning. Som medlem i Posithiva Gruppen har du rösträtt samt närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
Enskild person, oavsett hivstatus, som stödjer föreningens verksamhet och syfte kan bli stödmedlem. Detsamma gäller för juridisk person.

Posithiva Gruppens styrelse arbetar med att ta fram en plan för att se till att alla som lever med hiv, och som fram till nu varit stödmedlemmar, erbjuds fullvärdigt medlemsskap samt för att fler som lever med hiv ska hitta till föreningen. Dessutom verkar styrelsen för att både nya och gamla medlemmar ska känna att Posithiva Gruppen erbjuder meningsfulla aktiviteter och trygga rum för olika målgrupper.

Det kommer att ta lite tid innan ytterligare information går ut till alla som valt att ta emot utskick från Posithiva Gruppen. Du som lever med hiv och som inte redan är medlem, eller som fram till nu varit stödmedlem, kan dock redan nu bli medlem genom att klicka här och fylla i formuläret.

Posithiva Gruppen bildades 1985 som en förening för hivpositiva män som har sex med män. Sedan länge är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Dessutom bedrivs separatistiska verksamheter för män som har sex med män (msm), kvinnor, gravida, transpersoner, unga (18-30 år) och äldre (50+).

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här