Med anledning av Coronaviruset COVID-19

Virus

Sedan början på 2020 har coronaviruset covid-19 uppmärksammats och det sprids nu i världen. Det bör poängteras att informationen kring covid-19 och råden för hur man bör agera uppdateras löpande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-03-16) blir de allra flesta som får covid-19 ”lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.”

Statssepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten konstaterar att man inte kunnat se någon ökad risk att få coronaviruset covid-19 för personer som lever med hiv jämfört med övriga befolkningen och Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi säger att personer som lever med hiv inte heller i högre utsträckning blir allvarligt sjuka. Det är vad man kunnat se hittills hög ålder som är den högsta riskfaktorn. ”Personer med hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepre- senterade bland de svåra fallen.”

På www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19 hittar du den senaste informationen om coronaviruset i Sverige.

Källor:

Folkhälsomyndigheten (2020-03-16), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Noaks Ark-podden www.noaksarkpodden.podbean.com
”Hur orolig behöver man vara för coronaviruset?” Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten (2020-03-04)
”Coronavirus ur ett hivperspektiv”
Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet (2020-03-03)

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här