Nya online-enkäter för kunskapsnätverk för unga, äldre och kvinnor som lever med hiv

Som del av vårt arbete med att etablera nya kunskapsnätverk (läs mer här) har Posithiva Gruppen tagit fram två nya online-enkäter. Den ena riktar sig till unga (18–30 år) som lever med hiv, och den andra riktar sig till äldre (50+) som lever med hiv. Sedan tidigare finns även en online-enkät för kvinnor som lever med hiv.

Enkäterna är anonyma och svaren kan inte kopplas till dig som person. I enkäterna ber vi dig komma med förslag på frågor eller teman som är viktiga för dig eller som du vill veta mer om. Svaren som samlas in använder vi som underlag i arbetet med att utforma kunskapshöjande insatser såsom temakvällar och föreläsningar.

Enkäten för unga (18–30 år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

Enkäten för äldre (50+ år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9 

Enkäten för kvinnor som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7 

 

Vid frågor, kommentarer eller om du vill komma med icke-anonyma förslag, kan du mejla samordnare Ane på info@kunskapsnatverk.se.

———————————————————————

New online surveys for knowledge networks for young people, older people and women living with HIV.

Posithiva Gruppen has developed two new online surveys as part of our work with establishing new knowledge networks (learn more here). One is directed towards young people (18 to 30-year-olds) living with HIV, and the other one is directed towards older people (over 50 years) living with HIV. From before, we also have an online survey for women living with HIV.  

The surveys are anonymous and the answers cannot be connected to you as a person. In the survey,we ask you to provide suggestions for questions or themes that are important to you or that you would like to know more about. We will use the collected answers as a foundation for the work with developing knowledge-enhancing activities such as seminars and lectures.  

You can access the survey for young people (18 to 30-year-olds) living with HIV here: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

You can access the survey for older people (over 50 years) living with HIV here: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9

You can access the survey for women living with HIV here: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7

 

For questions, comments or if you would like to give us non-anonymous input, please e-mail the coordinator, Ane, at info@kunskapsnatverk.se.   

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här