Kunskapsbank

Hur kan man förbättra sin tandhälsa och hur fungerar tandvården?

Marcia Lindberg, tandläkare och klinikchef på en av tandvårdskedjan Aqua Dentals största kliniker i Stockholm föreläste i november 2020 på en digital temakväll om hiv och tandvård. Många åhörare hade…

Läs mer

Hur ser sambandet ut mellan hiv, fettfördelning, blodfetter och hormoner?

Många faktorer kan påverka fettfördelning hos kvinnor som lever med hiv. I oktober 2022 bjöd kunskapsnätverket in Catharina Missailidis, överläkare och medicinskt ansvarig vid Venhälsan, för att prata om samband…

Läs mer

Åldras personer med hiv snabbare än jämnåriga?

Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm arrangerade hösten 2022 en gemensam informationsträff om en studie som pågår på Infektionsmottagning 2 vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Syftet med studien är att…

Läs mer

Hur påverkas kroppen av den kroniska inflammation som hiv orsakar?

Peter Hunt är professor i medicin vid University of California San Francisco. Han forskar bland annat på könsspecifika aspekter av åldrande och immunsystem. I september 2022 bjöd Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk…

Läs mer

Vetenskapen bakom antiretrovirala läkemedel – vad händer i kroppen egentligen?

Hur fungerar de olika hivmedicinerna och dess komponenter? Hur skiljer sig nyare medicinerna från äldre? Har medicinerna olika effekt på män och kvinnor? Dessa och många andra läkemedelsrelaterade frågor besvarades…

Läs mer

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan hivvården och primärvården?

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Vi har även tagit reda på i vilken…

Läs mer

Vad innebär det att vara född med hiv?

Vad innebär det för kroppen att ha fötts med hiv och levt länge med sjukdomen? Vid ett seminarium arrangerat av Ung & Hiv i mars presenterades forskning från Sverige och…

Läs mer

Vad är psykisk ohälsa och vad kan man göra för att må bättre psykiskt?

I april 2022 anordnade Ung & Hiv en temadag om psykisk hälsa. Annika Wincent, samtalsterapeut och kurator på Citymottagningen för sexuell hälsa, föreläste kring bland annat copingstrategier, känslor, stress, skillnad…

Läs mer

Hur funkar det att resa och bo utomlands när man lever med hiv?

Vad behöver man tänka på innan man bestämmer sig för att resa till eller bosätta sig i ett annat land? Efter åren med coronapandemin drömmer många om att få ge…

Läs mer

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här