Kränkningar kan drabba alla. Ett tryggt klimat är allas ansvar – Posithiva Gruppens uppförandekod

Posithiva Gruppen (PG) är en organisation för alla som lever med hiv och alla ska känna sig välkomna, trygga och respekterade hos oss. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Den 18 september 2023 fastslog Posithiva Gruppens styrelse en uppförandekod mot trakasserier och annan kränkande behandling. PG:s uppförandekod gäller alla som deltar, arbetar eller engagerar sig i organisationen. Du kan läsa hela uppförandekoden samt rutiner kring rapportering, utredning och uppföljning på www.posithivagruppen.se/uppforandekod

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här