Försommarhelg i Stockholm

Badge

I maj 2019 anordnade Ung & Hiv en helgaktivitet med fokus på bland annat erfarenhetsutbyte och smittskyddslagen. Helgen inleddes med middag och mingel på hotellet varefter vi tog en mysig promenad i naturen. Dagen efter samlades vi i ett konferensrum och alla fick möjlighet att presentera sig själva lite närmare. Det var självklart frivilligt att göra det. Ville man bara lyssna gick det också bra.

Man på promenad i skogen

Efter det fick vi besök av Posithiva Gruppens verksamhetschef, Daniel Suarez, som berättade om organisationens verksamhet samt delade med sig av sin personliga berättelse kring att leva med hiv. Dessutom pratade Daniel om del två av ”PARTNER”-studien, smittskyddslagen och det som gäller angående tystnadsplikt och kondomanvändning. Den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.

Studien var en fortsättning på PARTNERI-studien där både sam- och olikkönade par deltog och där både vaginala och anala samlag undersöktes. Sammantaget bekräftar båda studierna att behandlad hiv är smittfri hiv.

Erica Kanon, stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm var också på besök hos oss, och berättade mer om organisationens verksamhet samt höll i en workshop om värderingar. Vi fick en lång lista med adjektiv och var och en skulle stryka under de man kände igen sig i. Efteråt delades vi in i mindre grupper där vi skulle redogöra för tre adjektiv vi hade valt. Slutligen diskuterade vi i smågrupper kring det vi förväntar oss när vi deltar i gruppens aktiviteter, och tog fram Ung & Hivs värderingar, som syns i bilden överst i sidan.

Föreläsning

Andra viktiga inslag under helgen var diskussionen kring ungas delaktighet i samhället och hur det kan påverka unga vuxna som lever med hiv, samt föreläsningen med dietist Angela Halldin om kost, träning och hiv-medicinernas biverkningar på magen, där deltagarna bl.a. fick tips och råd för en lugn mage.

Föreläsning

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här