Besök på Stockolm Pride

Besök på Stockholm Pride

Ung & Hiv anordnade ett gemensamt besök på Stockholm Pride och var både i Pride Park och Pride House. 

I Pride Park besökte vi bland annat Preventhivs tält där vi deltog på Posithiva Gruppens event för kampanjen ”Jag har fattat grejen!”.

Kampanjen tar sin utgångpunkt i resultaten från den så kallade PARTNERII-studien, som genomförts vid 75 europeiska kliniker och som bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring. Trots att hiv inte kan överföras från en person med behandlad hiv vittnar människor om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsammanhang på grund av sin hivstatus. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om smittfrihiv hos gruppen män som har sex med män och det problematiska i att välja sexpartner utifrån hivstatus. I kampanjen används sloganen ”Jag har fattat grejen!” och frågan ”Har du fattat grejen?”. Budskapet innebär att man har fattat grejen med att behandlad hiv inte överförs, att det säkraste ligget, när det gäller hiv, är en person som känner till sin hivstatus och att man oavsett inte bör välja sexpartner utifrån hivstatus.

Stockholm Pride

Vi var också med på Posithiva Gruppens seminarium ”Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen?” i Pride House om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP. Tillsammans med Axel som själv lever med hiv (och är en Ung & Hiv-deltagare), Marcos som inte gör det och överläkare Sven Grützmeier, diskuterades vem som egentligen är det säkraste ligget, stigmat kring hiv förr och nu och varför de inte väljer vem de ligger med utifrån hivstatus.

De senaste åren har PrEP, dvs hiv-mediciner som en hiv-negativ person tar för att undvika att få hiv blivit omtalat. I panelsamtalet lyftes och problematiserades därför även detta och vad som händer med samtalet och kunskapen om hiv när användningen av PrEP ökar.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här