Årsmöteshandlingar

Måndagen den 31 augusti kl 18.00 hålls Posithiva Gruppens årsmöte online, som ett videomöte där du kan ansluta via länk.
Här nedan hittar du alla årsmöteshandlingar.

 

Det enda du behöver för att delta är en dator, surfplatta eller smarttelefon samt tillgång till internet. För att säkerställa att mötet genomförs demokratiskt och följer föreningens stadgar avseende röstberättigade behöver du föranmäla ditt deltagande till anmalan@posithivagruppen.se Länk samt all information om hur du ansluter till mötet fås per mail.

Om du inte har tillgång till internet eller mail kontakta 08-720 19 60 så ser vi till att du kan delta på mötet. Det är självklart att alla röstberättigade medlemmar som vill ska kunna närvara och vi är därför måna om att hitta en lösning.
Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemskap i Posithiva Gruppen.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 10 augusti 2020. Dessa mailas till styrelsen@posithivagruppen.se, alternativt postas till kansliet.

 

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Förslag till arvoden 2020

Valberedningens förslag 2020

 

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här