Är du kvinna 40+ och lever med hiv? Delta i en studie om upplevelser i vården!

Studie kring upplevelser av vården hos kvinnor som är över 40 år och lever med hiv

Nu kan du delta i ett europeiskt forskningsprojekt som undersöker hur kvinnor (40+) som lever med hiv upplever hivvården samt samverkan mellan olika vårdgivare vid eventuell samsjuklighet.

Vem kan delta?
Hivpositiva kvinnor som är 40 år eller äldre

Hur går det till?
Du deltar genom att fylla i en enkätundersökning online. Den tar ungefär 15 minuter att genomföra, och alla svar är helt anonyma. Enkätundersökningen genomförs i hela Europa och finns tillgänglig på ett antal europeiska språk, däribland svenska och engelska.

Du kan besvara enkäten mellan 1 juni och 1 december 2023.

Avsändare
Studien genomförs av EACS/WAVE (Women Against Viruses in Europe) i samarbete med lokala aktörer i de europeiska länderna. I Sverige är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Posithiva Gruppen (PG) lokala samarbetspartners. Forskningshuvudman är Västra Götalandsregionen.

För att läsa mer om studien samt hitta länk till enkäten, gå in på www.posithivagruppen.se/wave

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här