Webbinarium: Hiv – kunskap och bemötande

Doctor is recording the patient's information while the patient is explaining.

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med Posithiva Gruppen, bjuder in till webbinarium med panelsamtal med personer som själva lever med hiv. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv hos personal inom hälso- och sjukvården samt att bana väg för ett gott bemötande.

Syftet med webbinariet är även att informera om den internationella kampanjen European Testing Week som syftar till att öka hivtestningen i Europa och som genomförs i november.

Webbinariet är öppet för alla intresserade, men vänder sig särskilt till sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare samt andra berörda inom regional hälso- och sjukvård.

Program

Välkomna och information om European Testing Week
Representant från Kunskapsnätverket

Hur är det att leva med hiv i Sverige idag? Vilka är utmaningarna och behoven?
Panelsamtal om kunskap, bemötande och erfarenheter av möten med vården med Ophelia Haanyama, Alexandra Arrhén och Steve Sjöquist. Moderator: Ronja Sannasdotter, Posithiva Gruppen      

                          

Varmt välkommen!

 

 

Se webbinariet i efterhand här nedan.

 

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland samt Region Gävleborg bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige. Syftet är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Posithiva Gruppen

Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Organisationens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv.

Adress

Online

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här