Substanser – Hur kan olika substanser påverka unga som lever med hiv? Hur kan man använda substanser på säkrare sätt?

Färgglada ljusmönster mot en svart bakgrund.

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv bjuder in till en temakväll om

Substanser

Till temakvällen har vi bjudit in två gäster: Finn Filén från Venhälsan och Emil Briones Ahlén från RFSL Stockholm. De kommer prata om olika droger, men även om alkohol och nikotin. De kommer berätta om hur substanserna kan påverka en fysiskt och psykiskt samt ifall substanser kan påverka eller interagera med hivmedicinerna. Temakvällen har en icke-dömande och icke-moraliserande ingång, med fokus på ”harm reduction” (skademinimering).

Temakvällen är endast öppen för dig som är mellan 18 och 30 år och som lever med hiv.

Finn Filén är överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Han kommer prata om medicinska aspekter av drog-/substansanvändning bland unga som lever med hiv.

Emil Briones Ahlén is a counsellor at Sexperterna’s Chemsex Counselling in RFSL Stockholm. He will talk about different drugs, desired and unwanted effects of drug use, chemsex and where to seek support if you need it.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided.

Du väljer om du vill delta på plats eller online.
Anmäl dig via www.bit.ly/substanser
 eller till info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81. Anmäl dig senast den 10 november om du bor i Stockholm eller om du tänker medverka online, och senast den 6 november om du behöver hjälp med resebokning från annan ort. Vi kan bekosta resor för deltagare som vill delta på plats och som inte bor i Stockholm.

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv är en verksamhet hos

—————————————————

The Knowledge network for young people living with HIV invites you to a seminar about 

Substances

How can different substances affect young people living with HIV? How can substances be used in safer ways?

We have invited two guests to the seminar: Finn Filén from Venhälsan and Emil Briones Ahlén from RFSL Stockholm. They will talk about different drugs, but also about alcohol and nicotine. They will also talk about how the substances can affect you physically and mentally and whether substances can interact with the HIV medications. The seminar has a non-judgmental and non-moralizing approach, with a focus on “harm reduction”.

The seminar is only open to you who are between 18 and 30 years old living with HIV.

Finn Filén is a chief physician at Venhälsan at Södersjukhuset in Stockholm. He will talk about the medical aspects of drug/substance use among young people living with HIV.

Emil Briones Ahlén is a counsellor at Sexperterna’s Chemsex Counselling in RFSL Stockholm. He will talk about different drugs, desired and unwanted effects of drug use, chemsex and where to seek support if you need it.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided.

You can choose whether you want to participate on-site or online. Register via www.bit.ly/substanser or to info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81 no later than November 10 if you live in Stockholm or if you intend to participate online, and no later than November 6 if you need us to book your travels from a location outside of Stockholm. We can cover the cost for travel and accommodation for those who want to participate on site and who do not live in Stockholm.

Knowledge network for young people living with HIV is a programme area within

Adress

Östermalmsgatan 5 i Stockholm samt online

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här