Seminarium Stockholm Pride: Vem behöver egentligen berätta vad? Ett samtal om hiv, attityder och lagstiftning

Tillsammans med politiker som själva tillhör gaycommunityt och personer som lever med hiv diskuterar vi vad smittskyddslagen och informationsplikten inneburit för attityder och inställning till hiv, varför en förändrad lagstiftning behövs och hur vi kan nå dit.

Medverkande:
Steve Sjöquist, hivaktivist, författare och diakon
Mohammed Jusef Walai, hivaktivist och samordnare för bland annat Posithiva Gruppens verksamhet Ung & Hiv
Tobias Björk, förbundsordförande Öppna Moderater
Daniel Andersson, förbundsordförande HBTQ+Socialdemokrater

Den 4 mars 2020 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva.” Varken den förra eller den nuvarande regeringen har ännu genomfört någon översyn.
Som lagstiftningen ser ut nu innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och därmed fått informationsplikten borttagen av sin läkare. Posithiva Gruppen anser att informationsplikten bör tas bort helt ur smittskyddslagen, för personer som lever med hiv.

Här kan du se en inspelning av seminariet.

Adress

Pride House
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här