Aktiviteter på onsdagar och fredagar öppnar igen

Från och med den 6 maj öppnar vi upp föreningslokalen på Östermalmsgatan 5 i Stockholm för onsdagsmiddag.
På fredagar anordnar vi promenad med picknick.

Onsdagar
Kl 17.00-22.00
Middag serveras kl 18.00-20.00

Öppet för hivpositiva män som har sex med män

Fredagar
Samling kl 17.00 utanför PGs lokal på Östermalmsgatan 5.
Alla deltagare får en egen picknickpåse med matig smörgås och dryck. Tillsammans promenerar vi och upptäcker trevliga parker och områden i närheten. Vid dåligt väder stannar vi i föreningslokalen.

Öppet för alla som lever med hiv och närstående

Om du vill ha picknick, anmäl dig senast kl 12 samma dag till  anmalan@posithivagruppen.se eller 073-515 68 53.
Lämna ditt mobilnummer om du vill få en påminnelse och information om aktiviteten.

 

För att hindra spridningen av coronaviruset och för att kunna vistas i föreningslokalen är det viktigt att vi hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs gärna vår information om hur vi kan skydda oss själva och varandra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt personer som tillhör en riskgrupp* att begränsa sina nära kontakter med andra människor så mycket som möjligt.

Beslutet om att öppna för viss verksamhet i föreningslokalen kan komma att omprövas vartefter Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information och sina riktlinjer. Besök www.posithivagruppen.se för den senaste informationen.

Kansliet arbetar hemifrån och är tillgängliga på telefon 08-720 19 60 och mail.

Du är även varmt välkommen att boka tid för juridisk rådgivning genom att ringa 073-987 09 97 eller maila karin.laine@posithivaguppen.se

Vill du prata med någon som också lever med hiv, ring Heart-2-Heart på 0775-66 83 33.

 

Uppskjutet årsmöte

På grund av det rådande läget beslutade styrelsen att skjuta upp årsmötet den 28 mars till dess det bedöms möjligt att hålla. Förhoppningen är givetvis att kunna utlysa ett nytt datum inom kort.
Styrelsen är medveten om att enligt stadgarna ska Posithiva Gruppen hålla årsmöte innan mars månads utgång men bedömningen gjordes att de rådande omständigheterna rättfärdigar stadgebrott. I och med detta övergår sittande styrelse till att bli en så kallad interimsstyrelse, som fortsätter utföra en ordinarie styrelses uppgifter till dess att årsmöte kan hållas. Vid eventuella frågor är medlemmar varmt välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@posithivagruppen.se

Thomas Winberg
Ordförande

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här