Zero Discrimination Day 2023: stoppa kriminaliseringen av personer som lever med hiv

Idag är det Zero Discrimination Day och UNAIDS tema i år är ”Rädda liv: Avkriminalisera”.

Det är dags för Sverige att följa internationella rekommendationer och stoppa kriminaliseringen samt slopa informationsplikten för personer som lever med hiv. 

Strafflagar mot personer som lever med hiv kränker mänskliga rättigheter, förvärrar stigmatiseringen samt leder till att färre testar sig och får tillgång till vård. Avkriminalisering räddar liv!

Kriminalisering

I Sverige kan den som inte har en välinställd behandling åtalas, oavsett om hiv överförts eller inte och oavsett om det funnits uppsåt till överföring. I en dom från 2018 klargjorde Högsta Domstolens att vid välinställd behandling finns inget straffansvar kvar, men lämnade öppet att fortfarande åtala personer som inte lever med smittfri hiv. Sveriges sätt att kriminalisera personer med hiv är emot gällande internationella rekommendationer som säger att åtal endast kan vara aktuellt när en person vet om sin hivstatus och agerat med uppsåt att överföra hiv och där hiv faktiskt överförts. 

Informationsplikt

 

Som lagstiftningen ser ut nu i Sverige innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare. I Sverige har över 95% av alla hivpositiva människor smittfri hiv.

Både WHO och UNAIDS avråder från att ha regler om informationsplikt, då sådana inte uppfyller sitt förmodade syfte att minska spridningen av hiv. Detta gäller oavsett om en person har välinställd behandling eller inte. Informationsplikt kan i stället försvåra ett effektivt hivarbete, då personer undviker att testa sig. Regler om informationsplikt kan också inge en falsk trygghet på så vis att människor antar att en ny sexpartner kommer berättar om den har hiv. Men den som inte vet att den har hiv kan inte heller berätta om det. I de allra flesta fall där hiv idag överförs är personen som lever med hiv inte medveten om sin infektion.

Posithiva Gruppen uppmanar idag Sveriges regering och riksdag att agera och ändra dessa lagar!

Läs mer om Zero Discrimination Day 2023 på https://www.unaids.org/en/2023-zero-discrimination-day

Här nedan kan du se Posithiva Gruppens seminarium Informationsplikten – varför ska den bort och vad händer med översynen av smittskyddslagen? från Stockholm Pride 2022. (Bädda in https://youtu.be/RBBceIoLLKs .)

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här