Studiedeltagare sökes! Lever du med hiv och har flyttat från hemlandet för att bo i Sverige?

Forskarna söker dig som skulle vilja delta i en intervjustudie om hur det är leva med hiv i Sverige. Syftet med studien är att undersöka migranters eller personer med migrantbakgrunds egna upplevelser. Intervjun inkluderar frågor om utmaningar i vardagslivet i relation till hiv och erfarenheter av stöd och vård.

De söker personer som bor i hela Sverige. Intervjun kan genomföras vid en personlig träff eller via telefon och tar mellan 30 och 90 minuter. Möjlighet finns att genomföra intervjun på svenska, franska, swahili, lingala eller engelska, eller med tolk för andra språk.

För att kunna delta i studien ska du vara:

  • migrant (du har flyttat från hemlandet för att bo i Sverige)
  • 18 år eller äldre
  • hivpositiv

Är du intresserad av att delta och vill få mer information om studien? Då kan du kontakta forskare Faustine Nkulu Kalengayi på mail faustine.nkulu@umu.se eller telefon 090-786 54 58

Studien heter ”En intervjustudie med personer med migrantbakgrund som lever med hiv i Sverige” och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Projektet genomförs vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Projektledare är professor Anna-Karin Hurtig, Institutionen för epidemiologi och global hälsa. E-mail: anna-karin.hurtig@umu.se

Om du hör av dig så binder det dig inte på något sätt att delta i studien. Deltagandet är helt frivilligt. Om du beslutar dig att delta och sedan ångrar dig, kan du närsomhelst, och utan orsak, avbryta ditt deltagande. Projektet garanterar din konfidentialitet och att obehöriga inte får del av intervjumaterialet. Allt insamlat forskningsmaterial förvaras och hanteras säkert. Forskningshuvudman är Umeå Universitet.

Här kan du läsa informationen på olika språk:
(öppnas som pdf)
Engelska
Arabiska
Somali
Thai
Farsi
Tigrinja
Franska
Spanska

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här