Seminarium: Jämlik, god och nära vård för personer som lever med hiv – hur når vi dit?

Missade du seminariet? Nu finns det att se i efterhand!

Hur kan primärvården och hivvården arbeta och vilket ansvar har myndigheter och regioner? Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen mellan hivvården respektive primärvården i Sveriges olika regioner ser ut.

MSD och Posithiva Gruppen arrangerade på Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte 2022 ett seminarium där resultat från kartläggningen presenterades. Det hölls även ett panelsamtal om vad som behövs för att garantera god vård för personer som lever med hiv i hela landet.

Medverkande:
Kristoffer Strålin, ordförande i Nationella programområdet för infektionssjukdomar och överläkare vid Infektionskliniken Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge
Catharina Missailidis, överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm
Marcela Samur Jarufe, styrelseledamot KvinnoCirkeln Sverige
Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen Ane Martínez Hoffart, projektledare, Posithiva Gruppen

Moderator: Ronja Sannasdotter, Posithiva Gruppen

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här