MSM OCH HIV En konferens om attityder, prevention och kommunikation

10 november kl 10.00–16.00 och 11 november kl 09.00–13.00 

Välkommen till en konferens med brett fokus på temat hiv och män som har sex med män. Vi lyfter ämnen som självtestning, PrEP, att leva med hiv i gaycommunityt och hur vi pratar om att behandlad hiv inte överförs.

Öppna inbjudan som pdf.

Programpunkter

Hivstatistik bland män som har sex med män
Presentation av Folkhälsomyndigheten

Hur ser kunskapen och attityderna kring hiv ut idag i gaycommunityt?
Presentation av enkätstudien i projektet Hiv – attityder, kunskap och oro hos män som har sex med män

Upplevelser och erfarenheter kring hivkunskap och attityder
Panelsamtal med personer med olika hivstatus

Hur landar budskap om välbehandlad hiv och hur förstås de?
Presentation av studieresultat kring användning av olika begrepp för att beskriva att behandlad hiv inte överförs

Hur kan vi prata om hiv och behandlad hiv
Gruppdiskussioner

HPV och cancer – hur ser det ut bland män som har sex med män?
Presentation av aktuell forskning

HPV-vaccin till utsatta grupper
Presentation av arbete för gratis vaccination till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv

PrEP – hur ser efterfrågan ut, hur förskrivs det idag och till vem?
Exempel från Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm 

Hivstigma och andra STI:er i en tid av PrEP och självtestning
Panelsamtal

HIV-Stigma among MSM
Presentation av internationell studie

Aktuella studier
Presentation av Folkhälsomyndigheten

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här