Konferensrapport AIDS2022

Den 24:e världsaidskonferensen, AIDS 2022, anordnades i Montreal i Kanada samt online. Världsaidskonferensen arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Konferensen är världens största om en global hälsoeller utvecklingsfråga, och ett forum för forskning inom en rad områden samt för mänskliga rättigheter, aktivism och påverkansarbete. 

Denna konferensrapport har tematiska kapitel och täcker ämnen som ligger inom ramen för Posithiva Gruppens arbete. Rapporten inkluderar såväl globala, strukturella och politiska utmaningar som psykisk och fysisk hälsa och rättigheter för personer som lever med hiv. Eftersom Posithiva Gruppen (PG) är en patientorganisation för personer som lever med hiv ägnas mindre utrymme åt ämnet primärprevention, trots att detta är en stor fråga på världsaidskonferenserna. 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här