Delta i en studie!

Att leva med hiv (www.folkhalsomyndigheten.se/hiv21) är en enkätundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten och handlar om hur livet är för dig som lever med hiv. Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.
Enkäten vänder sig till alla personer som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna. Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta i undersökningen!

Klicka här för att komma till enkäten!

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här