Hiv, amning och skademinimering (harm reduction) i Sverige

Posithiva Gruppen (PG) har under flera år bevakat och arbetat aktivt med frågor kring hiv och amning, bland annat genom anordnande av webbinarier
(Hiv och amning – är harm reduction ett alternativ i Sverige? oktober 2021 och Internationella riktlinjer kring hiv och amning – historik och nuläge oktober 2023) samt framtagande av en informationsbroschyr (maj 2022).

I de svenska smittskyddsbladen kring hiv (senast uppdaterade i juli 2019) står det att kvinnor med hiv inte ska amma. Det gäller oavsett om hivbehandlingen är välinställd eller inte. I maj 2024 publicerade Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) en uppdaterad version av rekommendationen Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet. I rekommendationen avråds kvinnor som lever med hiv från att amma sina barn, men nytt sedan den föregående versionen av rekommendationen (från 2017) är att versionen från 2024 innehåller information om vilka kriterier som bör uppfyllas för att vården ska kunna erbjuda stöd och uppföljning vid amning, samt hur sådan uppföljning bör se ut. När RAV publicerade sin nya rekommendation skrev PG en kommentar om att den nya rekommendationen öppnar för stöd och uppföljning.

Posithiva Gruppen (PG) har vid flera tillfällen efterfrågat ett sådant tillägg (om att personer som trots avrådan väljer att amma sitt barn ska erbjudas stöd och uppföljning). PG har även problematiserat de tidigare svenska rekommendationerna och ifrågasatt varför RAV och Smittskyddsläkarföreningen i Sverige länge valt en hårdare linje jämfört med länder såsom Storbritannien och Norge, som sedan flera år tillbaka sett till att hivpositiva personer som ammar får den uppföljning som behövs för att amningen ska bli så säker som möjligt. En sådan ingång med fokus på ”skademinimering” (harm reduction) har även rekommenderats av EACS (European AIDS Clinical Society) sedan 2017.

Eftersom det under lång tid saknades information om säkrare amning riktad till personer med hiv som ammar sina barn i Sverige, tog Posithiva Gruppen 2022 fram denna resurssida samt en broschyr med information till personer som lever med hiv i Sverige och som önskar amma. Posithiva Gruppen fortsätter bevaka frågor kring hiv och amning, och kommer arbeta för att ta fram nytt informationsmaterial anpassat till RAVs rekommendation från 2024.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@posithivagruppen.se eller 08 720 19 60.

Resurser

Vill du tipsa oss om resurser kring hiv, amning och harm reduction som bör finnas med här? Kontakta oss gärna på info@posithivagruppen.se

Våra verksamheter