Webbinarium: Internationella riktlinjer kring hiv och amning – historik och nuläge

Posithiva Gruppen bjuder in till ett webbinarium om internationella riktlinjer kring hiv och amning. Varför ser de internationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland andra EACS och WHO ut som de gör, och hur ser implementeringen av riktlinjerna ut i olika europeiska länder? Två experter på området, Yvonne Gilleece och Annette Haberl, är inbjudna för att berätta mer om detta. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Öppet för alla intresserade.

Anmäl dig här: https://bit.ly/48DbDEC

Webbinariet hålls online på engelska med svensk tolk.

Om föreläsarna

Yvonne Gilleece är hedersprofessor för hiv och sexuell hälsa vid Brighton & Sussex Medical School and University Hospitals i Storbritannien. Sedan januari 2023 är hon ordförande för The British HIV Association (BHIVA). Hon är även ordförande för WAVE (Women Against Viruses in Europe) inom EACS (European AIDS Clinical Society). 

Annette Haberl är läkare och forskare specialiserad på hiv. Sedan 1998 driver hon en enhet för kvinnor som lever med hiv vid ”HIVCENTER” på universitetssjukhuset i Frankfurt. Hon är även vice ordförande för WAVE, samt arbetsledare för ett arbetsutskott kring amning inom nätverket. Haberl är även vice ordförande för den tysk-österrikiska panelen för riktlinjer kring graviditet. 

 


International guidelines concerning HIV and breastfeeding – history and current situation

Posithiva Gruppen invites you to a webinar on international guidelines regarding HIV and breastfeeding. Why do international guidelines and recommendations from organizations such as EACS and WHO look the way they do, and how are the guidelines implemented in different European countries? Two experts in the field, Yvonne Gilleece and Annette Haberl, are invited to the webinar to tell us more about this. They will also answer questions from the audience.

Open for all.

Register here: https://bit.ly/48DbDEC

The webinar will be held online in English with simultaneous interpretation to Swedish.

About the lecturers

Yvonne Gilleece is an Honorary Clinical Professor of HIV medicine and Sexual Health at Brighton & Sussex Medical School and University Hospitals in the UK. Since January 2023, she is chair of The British HIV Association (BHIVA). She is also chair of WAVE (Women Against Viruses in Europe), which is a working group  within EACS (European AIDS Clinical Society).

Annette Haberl is a medical doctor and researcher specialized in HIV medicine. Since 1998, she runs a unit for women living with HIV at the “HIVCENTER” of the University Hospital in Frankfurt. She is also vice-chair of WAVE, as well as the supervisor of a working committee on breastfeeding within the network. Haberl is also co-chair of the German-Austrian pregnancy guidelines panel.

 

Adress

Online

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här