Vill du bli förälder? Möjligheter till att skaffa barn för dig som lever med hiv

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv bjuder in till temakväll

Funderar du på att skaffa barn, nu eller i framtiden? Har du frågor kring vilken roll hivdiagnosen eventuellt kan spela i det? Två föreläsare kommer till Posithiva Gruppen för att prata om att skaffa barn när man lever med hiv. Det kommer finnas information för alla, oberoende av om du är straight/queer, i relation/singel eller cis/trans.

Temakvällen är öppen för alla som lever med hiv.

Kristina Pettersson är läkare och specialist inom kvinno- och förlossningssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Kristina kommer bland annat prata om vilken roll hiv eventuellt spelar vid graviditet och reproduktion, om förlossningssätt och om assisterad befruktning i samband med hiv.

Anna Nordqvist är samhällspolitisk samordnare och sakkunnig inom familjefrågor på RFSL. Anna kommer bland annat att prata om samkönade par och transpersoners möjligheter att skaffa barn, om könsbekräftande vård i samband med reproduktion samt om surrogat/värdgraviditet och adoption.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided

Du väljer om du vill delta på plats eller online.
Anmäl dig via https://forms.gle/cZBGzAArtytQxLfMA eller till info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81 senast den 13 oktober om du bor i Stockholm eller om du tänker medverka online, och senast den 8 oktober om du behöver hjälp med resebokning från annan ort. Vi kan bekosta resor för deltagare som vill delta på plats och som inte bor i Stockholm.

Kunskapsnätverk för unga som lever med hiv är en verksamhet hos

—————————————————

The Knowledge network for young people living with HIV invites you to a seminar

DO YOU WANT TO BECOME A PARENT?

Alternatives concerning having children when you are living with HIV

Are you thinking about having children, now or in the future? Do you have questions about what role the HIV diagnosis could potentially play in that? Two lecturers will come to Posithiva Gruppen to talk about having children when living with HIV. There will be information for everyone, regardless of whether you are straight/queer, in a relationship/single or cis/trans. 

WHEN? TUESDAY 17 OCTOBER 17:00–19:00

WHERE? ÖSTERMALMSGATAN 5 IN STOCKHOLM AND ONLINE

FOR WHO? FOR EVERYONE LIVING WITH HIV

Kristina Pettersson is a doctor and specialist in women’s and maternity care at Karolinska University Hospital Huddinge. Among other things, Kristina will talk about what role HIV may play in pregnancy and reproduction, about birth methods and about assisted reproduction when living with HIV.

Anna Nordqvist is a social policy coordinator working with family matters at RFSL. Among other things, Anna will talk about same-sex couples and trans people’s opportunities to have children, about gender-affirming care related to reproduction and about surrogate/host pregnancy and adoption.

The seminar will be held in Swedish, but simultaneous written translation to English can be provided.

You can choose whether you want to participate on-site or online. Register via https://forms.gle/cZBGzAArtytQxLfMA or to info@kunskapsnatverk.se / 070 040 77 81 no later than October 13 if you live in Stockholm or if you intend to participate online, and no later than October 8 if you need us to book your travels from a location outside of Stockholm. We can cover the cost for travel and accommodation for those who want to participate on site and who do not live in Stockholm.

 

Knowledge network for young people living with HIV is a programme area within

Adress

Östermalmsgatan 5 i Stockholm samt online

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här