Kunskapsworkshop för äldre (50+ år)

Sedan 2017 har Posithiva Gruppen drivit Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, en verksamhet som genom strukturerat och välförankrat målgruppsarbete har anordnat kunskapshöjande insatser för kvinnor som lever med hiv, men även om kvinnor som lever med hiv för externa åhörare. Under 2023 kommer Posithiva Gruppen etablera kunskapsnätverk för ytterligare grupper. Detta innebär att workshoppar med olika målgrupper ska anordnas, och den 25 april bjuder vi in till en workshop för äldre (50 år) personer som lever med hiv.

Under workshoppen diskuterar vi vilka målgruppsspecifika kunskapsbehov som finns, och PG bjuder på mat. Alla deltagare får även två biobiljetter som tack för medverkan 🍿

Workshoppen är öppen för personer som lever med hiv i det aktuella åldersspannet, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning. Du behöver inte ha varit engagerad i Posithiva Gruppen tidigare, och om du bor utanför Stockholm kan vi bekosta dina resor.

Vill du medverka på workshoppen för äldre? Anmäl dig här: https://forms.gle/8kaXmfJUTGmYC6pCA

Adress

Östermalmsgatan 5, Stockholm

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här