Posithiva Gruppens stödfond

Posithiva Gruppens stödfond är nedlagd efter beslut på årsmötet den 24 november 2021. Årsmötet beslutade att fondens kvarvarande medel ska placeras på ett konto hos Posithiva Gruppen och att medlen enbart får användas till aktiviteter för hivpositiva män som har sex med män.

Vid frågor, kontakta info@posithivagruppen.se.

 

Våra verksamheter