Posithiva Gruppens stödfond

Stödfondens verksamhet är för tillfället satt på paus och inga ansökningar behandlas.
Ett extra årsmöte kommer att utlysas så snart som möjligt. Styrelsen har gjort bedömningen att det ur demokratisk synvinkel inte bör genomföras digitalt utan inväntar möjlighet att kalla till ett fysiskt möte.

 

Stödfondens ansökningsregler

 • De kostnader som fonden kan lämna bidrag till ska ha till syfte att förbättra den sökandes livskvalitet. Maxbelopp som betalas ut är 5000 kronor.
 • Bidrag beviljas endast hivpositiva msm (män som har sex med män).
 • Bidrag kan endast beviljas till utgifter av engångskaraktär och inte löpande utgifter såsom hyra, månadskort och mat.
 • Ansökan ska innehålla aktuellt kostnadsförslag eller underlag.
 • Bidrag kan inte sökas i efterskott, dvs. kostnaden ska inte ha uppstått innan ansökan lämnas in.
 • Kvitto på utgift måste lämnas in senast sex månader efter att bidrag beviljats för att bidraget ska betalas ut.
 • Bidrag kan bara sökas av den som ansökan avser, dvs den kan inte göras av t.ex. kurator, läkare eller annan person.
 • Max en (1) ansökan kan göras per person och kalenderår.
 • Icke komplett ansökan behandlas ej.
 • Komplettera gärna ansökan med intyg från läkare eller kurator som styrker ditt behov.

Hur du ansöker

Fyll i ansökningsformuläret längre ner på sidan.

Glöm inte att ladda upp eventuella bilagor.

Du kan även ladda ner och skriva ut ansökningformuläret för att sedan posta det med eventuella bilagor till:

Posithiva Gruppens Stödfond
Östermalmsgatan 5
114 24 Stockholm

Stödfonden är en egen organisation, skild från Posithiva Gruppen men Posithiva Gruppens kansli kan hjälpa till med ansökningar. Vid frågor kontakta info@posithivagruppen.se.

Ansökningstider

Stödfonden behandlar ansökningar fyra gånger per år:

 • 10 mars
 • 10 juni
 • 10 september
 • 10 december

Ansökan ska ha inkommit före kl 17.00 respektive ansökningsdag för att behandlas.

Ansökningar inkomna senare behandlas nästa ansökningsperiod. Personer som ansökt om bidrag ur fonden får svar cirka en vecka efter styrelsens sammanträde.

 

Ansökan om bidrag ur Posithiva Gruppens stödfond

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 50 MB.

   

  En gåva till stödfonden

  Den som vill kan skänka ett ekonomiskt bidrag till Stödfonden. Alla gåvor, oavsett storlek, är välkomna och går oavkortat till fondens bidragstagare.

  Sätt in din gåva på Stödfondens bankgiro: 5678-0596

  Du kan nu även skänka pengar genom swish till nummer 123 074 63 47.

  Tack för ditt bidrag!

  Ytterligare ett sätt att bidra är att köpa den konst som flera kända konstnärer har skänkt för att den ska säljas till förmån för Stödfonden. Klicka här för att läsa mer om konst till förmån för Stödfonden.

  Red Ribbon-pins säljs för 20 kronor till förmån för Stödfonden.

  Intäkterna går oavkortat till Stödfondens insamling.

  Kontakta Stödfonden via stodfonden@posithivagruppen.se

  Våra verksamheter