Vad är smittfri hiv?

Vad är smittfri hiv?

Vem kan få hiv?

När kan hiv överföras?

Risken för att viruset överförs är störst i samband med att en person precis fått hiv, under den så kallade primära hivinfektionen, även om inga symtom finns. De flesta fall av hiv i Sverige diagnostiseras efter att personen varit hivpositiv i mer än sex månader.
I de allra flesta fall där hiv idag överförs är personen som lever med hiv inte medveten om sin infektion. Om hivinfektionen förblir obehandlad kan risken för att hiv överförs öka eftersom virusnivåerna i blodet kan stiga.

Obehandlad hiv kan överföras via kroppsvätskor som sperma och slidsekret vid oskyddat vaginalt, analt och oralt sex samt vid förlossning och graviditet. Överföring kan även ske via blod om personer exempelvis delar spruta. Hiv kan aldrig överföras via kyssar, smekningar, saliv, svett, tårar, toaletter, insekter eller genom kroppsvätska på huden.

Varför uppstår nya fall?

FN:s organ UNAIDS har ett globalt mål som innebär att till år 2025 ska 95% av alla som lever med hiv känna till att de har hiv, 95% av alla som känner till att de har hiv ska ha tillgång till behandling och 95% av dessa ska ha välinställd behandling med omätbara virusnivåer (smittfri hiv). 

Dagens hivmediciner

Vad är AIDS?

Hiv, Humant ImmunbristVirus, är ett virus som angriper en särskild typ av vita blodkroppar, så kallade CD4 eller T-hjälparceller, som spelar en viktig roll i immunförsvaret.

Om en person som lever med hiv förblir obehandlad bryts immunförsvaret ned vilket kan leda till tillståndet aids. Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome (på svenska förvärvat immunbrist-syndrom) är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar, till exempel infektioner och tumörer, som man kan få om hiv inte behandlas. Med dagens behandling kan man stoppa sjukdomsförloppet även om en person fått diagnosen aids.

Vill du lära dig mer om hiv?
Läs om våra föreläsningar här!

Våra verksamheter