Josefin

Jag heter Josefin. Jag lever med smittfri hiv.

Jag kan ge dig allt. Utom min hiv.Josefin fick sin hivdiagnos våren 2012. Hon hade då två barn och visste att hon gärna ville ha fler. Hon hade koll på att det var möjligt att få barn när man lever med hiv, men tog tidigt reda på mer om hur det fungerar. 2016 blev hon trebarnsmamma.
– Det var inga konstigheter. Hon kom till på det gamla vanliga sättet, ler Josefin, när hon berättar om yngsta dottern.

I och med att Josefin har en välinställd behandling lever hon med smittfri hiv. Det innebär att viruset inte kan överföras till en partner vid sex. Idag kan heterosexuella par som vill skaffa barn och där den ena eller båda lever med hiv, göra det genom vaginalt sex utan kondom.

I Sverige erbjuds alla gravida ett hivtest. Om hivinfektion upptäcks sätts behandling in direkt. Så länge det inte finns några andra komplikationer så kan en person som lever med hiv och får behandling föda vaginalt. Det är ingen skillnad att få barn som hivpositiv mot att vara hivnegativ bortsett från amningen. I dagsläget tillåts man inte amma i Sverige när man har hiv.

 

JosefinJosefin och hennes man lever som de flesta småbarns-föräldrar och med tre barn, 12, 10 och 1,5 år, så är det full fart.

I våras berättade Josefin för de äldsta barnen att hon lever med hiv och det gick väldigt bra.
– De har ju inga fördomar eller förutfattade meningar och det kändes så skönt att jag var den som fick berätta för dem vad hiv är och att jag lever med det. De frågade vad det var för något och då förklarade jag att det är ett virus och vad det gör i kroppen om man inte äter medicin.
Det enda som oroar Josefin är omgivningens reaktioner och förhållningssätt.
– Jag vill ju inte att andras okunskap, fördomar och rädsla ska drabba dem. Tänk om de blir utfrysta, mobbade eller inte får komma hem till kompisar för att deras mamma har hiv.

Men samtidigt har Josefin fått mycket positiv respons när hon valt att berätta att hon lever med hiv. Nu senast när hon lärde känna en annan mamma i en föräldragrupp.
– Man vill inte alltid vara en kunskapsbank för folks nyfikenhet, men hon var nyfiken på ett bra sätt och ställde bara frågor utifrån det jag valde att berätta.
Många tycker att det är oansvarigt att skaffa barn när man har hiv eftersom de tror att man utsätter sitt barn för en risk, men det finns inga andra risker än de som kan uppstå under vilken graviditet som helst. Ingen vill ju utsätta sitt barn för en risk, säger Josefin.

Våra verksamheter