Personer som lever med hiv har en förhöjd risk att få HPV-relaterad cancer, som livmoderhalscancer och analcancer. Nu erbjuder vi dig som lever med hiv och som är upp till 45 år gratis HPV-vaccination. 

Du behöver vara eller bli medlem i Kvinnocirkeln Sverige (KCS) för att ta del av erbjudandet. Vaccinationen sker hos Doktor24 och är uppdelad på tre doser. Du behöver ta alla doser för att få ett fullgott skydd och doserna tas med två till sex månaders mellanrum. KCS kan bekosta vaccinationer för ett begränsat antal personer och erbjudandet gäller till dess att antalet platser är slut.

För att ta del av erbjudandet behöver du fylla i formuläret nedan. Du får sedan en kupong för varje dos via mail eller brev som du tar med dig till en av Doktor24s mottagningar.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och dina uppgifter delas inte med någon annan. Du behöver vara eller bli medlem i KCS för att ta del av erbjudandet. Det kan du bli här!

Maila info@posithivagruppen.se eller ring 08-720 19 60 om du har några frågor.

 

Jag vill ha HPV-vaccin!

Erbjudandet om HPV-vaccin är exklusivt för dig som lever med hiv. Därför frågar vi när du fick din hivdiagnos och vilken hivmottagning du går till. Vi delar inte dina uppgifter med någon annan part.
JAG ÄR MEDLEM I KCS.(Obligatoriskt)
Om du inte redan är medlem kan du bli det här https://member.myclub.se/public/forms/6199/qemnTMZjpS/
JAG GODKÄNNER ATT KCS SPARAR MINA UPPGIFTER TILL DESS ATT JAG ÅTERKALLAR MITT SAMTYCKE.(Obligatoriskt)

 


 

Kort om HPV och vad KCS tycker
HPV står för humant papillomvirus, och är ett sexuellt överförbart virus. De flesta människor får en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. Vissa HPV-stammar leder till cellförändringar i slemhinnor, som i förlängningen kan leda till cancer.
Det finns idag vaccin mot HPV. Vaccinet har bäst effekt om man tar det innan man börjat ha sex med andra. Sedan 2020 erbjuds alla barn som går i mellanstadiet gratis HPV-vaccin. Det finns dock evidensstöd för att fler grupper, som personer som lever med hiv upp till 45 år, män som har sex med män och transpersoner skulle ha nytta av vaccinet även senare i livet.
Kvinnocirkeln Sverige vill att samhället erbjuder gratis vaccin till personer som löper högre risk att få HPV-relaterad cancer. Tillsammans med Posithiva Gruppen bekostar KCS nu vaccin till personer som lever med hiv upp till 45 år, eftersom samhället inte gör det.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här