Årsmötesdag 2020

Posithiva Gruppen

Var med och påverka PGs verksamhet, träffa andra medlemmar och lyssna till fil. dr i psykologi Lena Nilsson Schönnesson som berättar om sitt mångåriga arbete för hivpositiva män som har sex med män.

Det bjuds på lunch och fika. För dig som är bosatt utanför Stockholm kan Posithiva Gruppen ordna med resa till och från årsmötet samt övernattning i delat rum. Kontakta info[at]posithivagruppen.se eller 08-720 19 60 för mer information.

Lena Nilsson Schönnesson

Lena Nilsson Schönnesson är fil dr. i psykologi, docent i socialt arbet och leg psykolog med specialistkompetens inom klinisk psykologi samt hedersmedlem i Posithiva Gruppen. Hon har arbetat med personer som lever med hiv, och då framförallt homosexuella män, sedan 1980-talet vid bland annat Psykhälsan och Venhälsan. Lena har även lett och deltagit i ett flertal forskningsprojekt på hivområdet, såväl internationellt som i Sverige.

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemsskap i Posithiva Gruppen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 7 mars 2020. Dessa mailas till styrelsen[at]posithivagruppen.se, alternativt postas eller lämnas till kansliet.

Välkommen till en inspirerande årsmötesdag!

Adress

Östermalmsgatan 5
114 24 Stockholm

Se fler kommande aktiviteter

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här