Årsmöte 2021 Online

På grund av coronapandemin hålls Posithiva Gruppens årsmöte online. Det enda du behöver för att delta är en dator, surfplatta eller smarttelefon, samt tillgång till internet. För att säkerställa att mötet genomförs demokratiskt behöver du föranmäla dig till anmalan[at]posithivagruppen.se

Länk till mötet samt instruktion om hur du ansluter och röstar etc. mailas till alla anmälda inför årsmötet.

Om du inte har tillgång till internet eller mail kontakta 08-720 19 60 så ser vi till att du kan delta på mötet. Det är självklart att alla röstberättigade medlemmar som vill ska kunna närvara och vi är därför måna om att hitta en lösning. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemskap i Posithiva Gruppen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 27 februari 2021. Dessa mailas till styrelsen[at]posithivagruppen.se, alternativt postas till kansliet.
Årsmöteshandlingar publiceras på www.posithivagruppen.se senast en vecka innan årsmötet.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här